School zonder Racisme moet haar activiteiten stopzetten

Facebooktwittermail

Met veel droefheid en onmacht zag het bestuur van School zonder Racisme vzw zich genoodzaakt om de activiteiten van de vzw stop te zetten. De vzw ontvangt niet langer de noodzakelijke subsidie van Onderwijs Vlaanderen. In december 2021 hebben wij daarvoor een aanvraag ingediend bij minister Weyts maar op onze vraag is nooit een antwoord gekomen.

School zonder Racisme vzw was 45 jaar lang actief binnen het onderwijs met vooroordelenbestrijding en ondersteuning van schoolteams op weg naar een inclusieve en interculturele schoolcultuur.

Elk schooljaar verzorgde SzR workshops voor meer dan 14.000 leerlingen in gemiddeld 110 scholen en ondersteuning van zo’n 500 leerkrachten in het omgaan met racisme en diversiteit op de klasvloer.

Dat de nood groot is, blijkt nog eens uit de bevraging van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) bij meer dan 20.000 scholieren. Daarin staat ‘Racisme op school’ op de derde plaats in de prioriteiten van de scholieren. Op de eerste plaats staat ‘Mentaal welzijn van de leerling’.

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat diversiteitspraktijken en een interculturele schoolcultuur een belangrijke invloed hebben op dat welbevinden op school van zowel leerlingen met als zonder een migratieachtergrond. Bovendien heeft het een positief effect op de schoolresultaten zodat het mee de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond kan dichten.

Voor schoolteams die hieraan willen werken heeft SzR een traject uitgewerkt. In haar Memorandum schrijft VSK daarover: “School Zonder Racisme vzw ondersteunt scholen, leerlingen, leerkrachten en directies in het samenleven in diversiteit. Dit doen ze door de interculturele dialoog te stimuleren en te werken naar een schoolcultuur die diversiteit erkent, omarmt en uitdraagt. Aan de hand van interactieve workshops bieden ze concrete tools aan leerkrachten om onder andere beter te kunnen omgaan met diversiteit en om op de juiste manier te reageren op racistische uitspraken. Deze vzw ontvangt sinds juni 2023 geen structurele subsidies meer van het Departement Onderwijs en Vorming.” (p. 66)

Het belang van de werking van SzR is erkend en ondersteund door de onderwijskoepels, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel (VGC), de Koning Boudewijnstichting, Polsslag Brussel, Toolbox vzw, Oever vzw, Other Talk en het AMIF Fonds van de Europese Unie.

De activiteiten en de inzet van het team van SzR kregen een grote waardering op de klasvloer en in de scholen waarin het actief was en ook van de collega’s van andere middenveldorganisaties.

We danken dan ook iedereen waarmee we samenwerkten voor de steun en de waardering.

We roepen op om blijvend in te zetten op een inclusief schoolklimaat en interculturele dialoog. De Vlaamse Scholierenkoepel onderlijnt in haar Memorandum het belang van middenveldorganisaties voor racismebestrijding in het onderwijs. Het is van groot belang dat die middenveldorganisatie kunnen rekenen op de nodige – financiële – steun van de Vlaamse overheid.

Het bestuur en het team van School zonder Racisme vzw

 

Lees ook

Artikel in “De Morgen”