18 februari: INFO-AVOND OVER ONDERWIJS in FINLAND

Op dinsdag 18 februari organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) in Berchem (Antwerpen) een info-avond over het Fins onderwijs met vier specialisten en ervaringsdeskundigen.

Standpunt van het Etnisch Culturele Minderhedenforum

Het ‘hoofddoekendebat' doet de gemoederen hoog oplopen. Het laatste woord is er nog niet over gezegd en de laatste druppel inkt nog lang niet gevloeid. Een van de redenen daarvoor is het feit dat in dit debat eigenlijk verschillende debatten elkaar raken en vaak met elkaar verward worden. Er is de discussie over de plaats van godsdienst in de openbare ruimte, de bezorgdheid over de emancipatie van de vrouw, en ook het hele ‘integratiedebat' wordt ermee vermengd.

Progressief pedagogisch erfgoed in zijn blootje

Het beeld van wachtende, soms kamperende ouders voor bepaalde schoolpoorten is intussen een bekend gegeven in het Vlaamse landschap. Methodescholen kennen een ongekende hausse. Kleuters worden er vaak al vóór hun geboorte ingeschreven. Ooit was dat anders. Wat gebeurde er tussen 1960 en 2006 met het progressief pedagogisch erfgoed?

Recht op gratis onderwijs en behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar vormen...

Dat onze welvaart is toegenomen, komt vooral doordat we meer produceren. Niet doordat we langer werken. Het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar is dus klinkklare economische onzin, zegt Patrick Deboosere, demograaf aan de VUB. In volwassen economieën is het zelfs zaak die gestegen productiviteit om te zetten in minder arbeidstijd.

Wij, leraars, staan achter de scholieren om het klimaat te redden

  In "De Morgen" van 15 januari verscheen onderstaand opiniestuk "Wij, leraars, staan achter de scholieren om het klimaat te redden", geschreven door Romy Aerts...

Kanttekeningen bij “Een bank vooruit, twee achteruit” (Marleen Vanderpoorten)

Vlaams onderwijsminister Marleen Vanderpoorten heeft haar ideeën over onderwijsbeleid te boek gesteld in "Onderwijsbeleid in Vlaanderen, Een bank vooruit." (1) Het laatste deeltje van haar boek schetst de 'toekomstbeelden', die haar visie op onderwijs samenvatten. (2) De toekomst ziet er stralend uit, als we de minister mogen geloven. Op de persconferentie waar minister Marleen Vanderpoorten haar boek voorstelde, omschreef zij het werk als "verplichte lectuur voor wie de eerste paar jaren wil meepraten over onderwijsbeleid." Wij nemen de handschoen op. We overlopen de kernideeën en plaatsen er kritische kanttekeningen bij.

Het Vlaams onderwijs is geen melkkoe!

Eén dezer dagen worden beslissingen genomen inzake het in evenwicht brengen van de Vlaamse begroting. Het ziet er naar uit dat ook de onderwijssector niet zal gespaard worden. COC waarschuwt de regeringsonderhandelaars niet te raken aan de personeelsomkadering in het onderwijs, ook niet deze van het secundair onderwijs.

Hé, leefloner

Geert Versnick, OCMW-voorzitter van Gent (Open VLD) lanceerde een voorstel om leefloners te verplichten hun kinderen naar de kleuterschool te sturen op straffe van het afpakken van hun leefloon. Een pleiade politici van liberale strekking, o.a. de Gentse kandidaat-burgemeester Siegfried Bracke (NVA), steunden dit voorstel. Anderen, zoals de minister van onderwijs Pascal Smet (SP.a) kantten zich tegen het voorstel. De journalist Paul Goossens schreef in een vrije tribune (De Standaard, 30 maart 2012) dat het echte pijnpunt in het Vlaams onderwijs eerder de geringe deelname (van kinderen uit de lagere sociale groepen) aan het hoger onderwijs is dan de deelname aan het kleuteronderwijs.

Zaterdag 14 november: 8 uren voor de democratische school

Op zaterdag 14 november organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) haar tweejaarlijks groot evenement: de acht uren voor de democratische school. Tijdens de “acht uren” bieden we u twee sessies workshops (keuzeprogramma) en een feestprogramma “20 jaar Ovds”. De “acht uren” zijn ook een unieke kans om collega’s uit alle niveaus en netten van het Vlaams en Franstalig onderwijs te ontmoeten in een hartelijke sfeer en rond een verzorgd banket. Wij richten ons op de eerste plaats naar leerkrachten en studenten uit de lerarenopleidingen. Iedereen die begaan is met een “kwaliteitsschool voor alle leerlingen” is welkom!

Karl Marx in Brussel

Op zaterdag 20 oktober is Edward de Maesschalck onze gids tijdens een educatieve wandeling in het kader van de "zes uren voor de democratische school" rond het leven en werk van Karl Marx in Brussel (1845-1848). Als smaakmaker biedt hij ons hier de tekst aan van zijn redevoering bij de voorstelling van zijn boek "Marx in Brussel" (Davidsfonds) dat in 2005 verscheen. Edward de Maesschalck is doctor in de geschiedenis en programma-adviseur voor Canvas (VRT).

Recente artikels