Professor Van de Craen pleit voor meertalig onderwijs

Facebooktwittermail

“Het zijn indrukwekkende cijfers in Franstalig België. Op niet minder dan 249 plaatsen in Brussel en Wallonië krijgen leerlingen ook sommige ‘gewone vakken’ in een andere taal dan het Frans. In de overgrote meerderheid van de gevallen is dat natuurlijk het Nederlands – in Brussel mag het zelfs niet in een andere taal”. In “De Standaard” lees je op de politieke pagina’s doorgaans weinig goeds over Franstalig België. Maar op 27 augustus staat er een lovend artikel over het immersie-onderwijs in Waalse en Franstalige Brusselse scholen.

‘Immersiescholen’, is de naam, naar het Franse woord immersion, onderdompeling. Dit jaar maken twintig extra scholen in Wallonië en Brussel gebruik van deze nieuwe lesmethode.

“Immersie is een betere onderwijsmethode”

De krant geeft het woord aan Piet Van de Craen, professor aan de VUB en een specialist van meertalig onderwijs. Hij ziet alleen maar voordelen in immersie-onderwijs:

“We hebben àlles onderzocht en het gaat er allemaal op vooruit: hun kennis, hun vaardigheden, hun moedertaal, hun leerstof, hun motivatie. Dat de leerlingen de vreemde taal beter leren gebruiken, is geen verrassing. Maar de kinderen worden zelfs beter in hun eigen moedertaal, omdat ze al op jonge leeftijd over taal beginnen na te denken.
En ook de leerstof krijgen ze beter onder de knie. We hebben met hersenscans zelfs aangetoond dat tweetalige kinderen minder lang moeten nadenken over eenvoudige sommen. Is 7+6 evenveel als 8+4, was de vraag. Hun hersenen hadden minder energie nodig dan die van kinderen die een tweede taal alleen op de gewone manier hadden geleerd. Immersie is dus meer dan een nieuwe vorm van taalonderwijs, het is een betere onderwijsmethode.”

En in Vlaanderen?

Immersie-onderwijs bestaat in Vlaanderen voorlopig enkel in 9 scholen binnen een proefproject. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A): ‘Ik ben voorstander van meertalig onderwijs, maar het mag geen sociaal uitsluitingsonderwijs worden’. ‘Binnen de regering is afgesproken dat het proefproject eerst geëvalueerd wordt. Als die evaluatie positief is, wordt het moeilijk om daar niet mee verder te doen’.

Volgens Van De Craen voeren alle Europese landen immersie-onderwijs in. Behalve Portugal, IJsland en Denemarken.

‘Van de Craen vindt de Vlaamse achterstand onbegrijpelijk. ‘Het is te wijten aan taalgevoeligheden en de angst voor verfransing in de Brusselse rand, maar dit gaat niet over politiek. (…) Zelfs in de Brusselse rand is immersie-onderwijs geen gevaar. Want de Franstalige kinderen krijgen daar dan toch in de twee talen les?’

‘In veel landen zijn ze jaloers omdat we in Vlaanderen de talen zomaar op straat hebben liggen, maar ze staan ervan versteld dat we er geen gebruik van maken’.

Lees hier meer uitgebreid over de troeven van meertalig onderwijs volgens prof. Van de Craen.