Onderwijs en vorming onder de dictatuur van de arbeidsmarkt

Facebooktwittermail

In het huidig dominant discours wordt onderwijs beschouwd als “menselijk kapitaal” waarvan de ontwikkeling zowel voor het individu (in termen van employability of tewerkstelbaarheid) als voor de maatschappij (economische groei) voordelen oplevert.Dit ideologisch discours heeft als belangrijkste functie de rechtvaardiging van een nauwgezette afstemming van het onderwijs op de evoluties op de arbeidsmarkt. De analyse van de meest recente documenten van de OESO en van de Europese Unie leert ons dat deze evolutie geen kwantitatieve of kwalitatieve ontwikkeling van het onderwijs voortbrengt maar een polarisatie en een terugplooien op de zogenaamde “basiscompetenties”.

In onderstaand dossier (te downloaden) ontleedt Nico Hirtt in 15 korte hoofdstukken de recente beleidsteksten van de OESO en de EU rond de afstemming van het onderwijs en de (beroeps)vorming op de evoluties op de arbeidsmarkt in de context van de economische crisis.

Dit dossier verscheen in “De democratische school”, nr. 55, september 2013.

Nico Hirtt est physicien de formation et a fait carrière comme professeur de mathématique et de physique. En 1995, il fut l'un des fondateurs de l'Aped, il a aussi été rédacteur en chef de la revue trimestrielle L'école démocratique. Il est actuellement chargé d'étude pour l'Aped. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'école.