Standpunt Ovds over masterplan hervorming secundair onderwijs

Facebooktwittermail

Op 4 juni 2013 kwam in de schoot van de Vlaamse regering het masterplan rond de hervorming van het secundair onderwijs tot stand.

Het masterplan heeft geen einde gemaakt aan het maatschappelijk debat over de noodzaak en de richting van een hervorming van het (secundair) onderwijs. Integendeel.
Verscheidene ministers, Pascal Smet (sp.a), Geert Bourgeois (N-VA), Kris Peeters (CD&V), houden elk hun “ronde van Vlaanderen” om hun standpunt over het masterplan te verkondigen.

In onderstaande bijlage publiceren we het standpunt van Ovds (Oproep voor een democratische school)

Met ons standpunt hopen we in het debat een positieve rol te spelen om de positieve aspecten van de hervorming uit te diepen en te ondersteunen en tezelfdertijd te waarschuwen voor de negatieve aspecten.

Wij willen in de komende 3 maanden 4000 exemplaren van deze “Nieuwsbrief” verspreiden in de leraarskamers en op bijeenkomsten (nascholingen, debatten …) waar veel leerkrachten aanwezig zijn.

Wij rekenen op onze leden om dit standpunt ruim te verspreiden.

– U kan dit standpunt elektronisch verspreiden.

– U kan ook de (papieren) “Nieuwsbrief” bestellen (A3 in twee geplooid) en exemplaren verspreiden onder collega’s.

Mail ons via ovds@democratischeschool.org hoeveel exemplaren we u moeten bezorgen.

We verwelkomen ook (kritische) reacties.

Namens het bestuur van Ovds

Romy Aerts