Verslagboek Ovds-studiedag “Welke hervorming voor het secundair onderwijs? “

Facebooktwittermail

130 leerkrachten, directeurs en andere onderwijsverantwoordelijken hebben op zaterdag 2 maart 2013 deel genomen aan onze studiedag over de hervorming van het secundair onderwijs.

’s Morgens zat het auditorium van het “Huis van het Nederlands” in Brussel afgeladen vol. We waren verplicht geweest de inschrijvingen voortijdig af te sluiten.

In de voormiddag konden de deelnemers vier plenaire conferenties volgen.

Romy Aerts, voorzitster van Ovds en leerkracht klassieke talen in Brussel, stelde de vraag of [ons onderwijs de leerlingen maatschappelijk relevante kennis bijbrengt.
->1547]

Paul Robert, een directeur van een collège in Frankrijk en auteur van een boek over het Fins onderwijs, schetste enkele krachtlijnen van het onderwijssysteem in Finland en ging in op de vraag wat wij van Finland kunnen leren.

Nico Hirtt, leerkracht en mede-oprichter van Ovds, pleitte voor een polytechnische vorming als onderdeel van de algemene vorming voor alle leerlingen.

Dirk Jacobs, professor aan de ULB, kon wegens een ongeval met zijn dochter niet aanwezig zijn. Het thema van de sociale ongelijkheid in het onderwijs in ons land werd dan door Nico Hirtt gebracht. Hiervan bestaat geen geschreven tekst.

In de namiddag waren er zes werkgroepen.

In bijgevoegd pdf-document (themanummer van ons tijdschrift “De democratische school” ) vind je de drie inleidingen en een synthese van de zes werkgroepen (vanaf p. 19).

De abonnees kregen dit verslagboek opgestuurd begin april 2013.

Wie de papieren versie van dit verslagboek wenst te ontvangen, kan ons contacteren op ovds@democratischeschool.org .

Klik hier om u eventueel te abonneren op “De democratische school”, het tijdschrift van Ovds.