Zes uren voor de democratische school 2013

Facebooktwittermail

Voor de zesde keer organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) de “zes uren voor de democratische school”. Op zaterdag 19 oktober 2013 in Brussel.

We nodigen alle leerkrachten, studenten van de lerarenopleidingen en al wie begaan is met een “kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen” uit om er aan deel te nemen.
In de voormiddag kan u kiezen tussen 7 workshops, in de namiddag tussen 3 educatieve wandelingen en een debat. Een unieke gelegenheid om uw visie aan te scherpen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen voor uw lessen. Tijdens de middagpauze kunt u genieten van een verzorgd koud buffet met dessert (mits inschrijving vooraf).

Van harte welkom!

Dagindeling

9u: onthaal, koffie, infostands
10u – 12u30: keuze tussen 7 workshops
12u30 – 14u: middagpauze met een verzorgd koud buffet en dessert. Inschrijving vóór 14 oktober verplicht.
14u : Toespraak door voorzitter Ovds
14u30: Keuze tussen 3 wandelingen en een debat
17u – 18u: mogelijkheid tot napraten in de bar

Er is ook een Franstalig programma met 12 workshops, 3 wandelingen en een debat.

Zie: www.ecoledemocratique.org

Workshops in het Nederlands (van 10u tot 12u30)

1. De “groote oorlog” wereldwijd bekeken

Dominiek Dendooven, historicus en een van de drijvende krachten achter het “In Flanders Fields Museum” in Ieper, is specialist in de rol van de koloniale troepen in de eerste wereldoorlog. Hij zal het hebben over militair racisme, belang van de niet-Europese troepen, beweegredenen om naar Europa te komen en de erfenis van WO I wereldwijd. Hij zal daarbij gebruik maken van mooi visueel materiaal. Ook zal hij enkele praktische tips geven voor wie met een klas naar de Westhoek komt.

2. 60 jaar migratie in Brussel

Met In Brussel. Een reis door de wereld” schreef historicus Hans Vandecandelaere een tot hiertoe onbestaand boek over wat Brussel zo sterk tekent: zijn onvoorstelbaar grote diversiteit. Over het Brussel van net na de Tweede Wereldoorlog schoof immers een nieuwe stad, deels met dezelfde gebouwen maar vooral met andere bewoners. Vandaag heeft meer dan de helft van de Ketjes buitenlandse roots. Tussen de Basiliek van Koekelberg en het Zoniënwoud lopen ongeveer 170 verschillende nationaliteiten rond. Van Braziliaanse gyprocplaatsers tot Grieken die hun ruggenwervels versleten bij de aanleg van de metro, van Bulgaarse madammen achter de vıtrınes aan het Noordstation tot Libanezen met hun tweedehands auto’s langs het kanaal. Wokkende Chınezen en Vıetnamezen bıj de Beurs, hooggeschoolde expats rond Schuman en Russische adel in een Ukkelse vallei. Dan zwijg je nog over de mensen die vermengd zijn. Hoe kwam die superdiversiteit razendsnel in zestig jaar tot stand en welke realiteiten bracht ze mee?
Hans Vandecandelaere vertelt het ons tijdens zijn conferentie. Leraars kunnen met hem eventueel afspreken voor een conferentie op school of voor een themawandeling in Brussel.
“Dat boek leest als een trein die door de multiculturaliteit van Brussel raast. Het standaardwerk voor al wie de ziel van Brussel wil doorgronden” (prof. dr. Chris Kesteloot, KU Leuven)

3. De visie van Freinet
Rondetafel met ervaringsdeskundigen van het Freinet-onderwijs.
De jongste jaren is er een groei van “methodescholen”. Sommige beroepen zich op de visie en de didactieken van Célestin Freinet. Welke zijn de uitgangspunten van Freinet? Welke meerwaarde kan het Freinet-onderwijs bieden?

  • Jan Devos, auteur van “De visie van Freinet”, onderwijsinspecteur met lange onderwijservaring
  • Vincent Vandevijvere , onderwijzer in de Freinetschool V-tex (Kortrijk) en coördinator van de Freinetbeweging

4. De hervorming van het secundair onderwijs, een gemiste kans?
Het masterplan van de Vlaamse regering voor de hervorming van het secundair onderwijs heeft geenszins een einde gemaakt aan de discussie over de noodzaak en de oriëntering van een hervorming. Voor sommigen moet er aan “ons uitstekend onderwijs” niet veel veranderen. Nochtans studeren veel leerlingen (en studenten) af met weinig bagage aan maatschappelijk relevante kennis en/of als technologische analfabeten. Eén op 7 leerlingen verlaat de schoolbanken zonder enig getuigschrift. In weinig andere landen bepaalt de plaats waar je wieg stond zo sterk je schoolloopbaan.

Sprekers:

  • Professor Ides Nicaise (HIVA-KULeuven) verdedigt, met wetenschappelijk onderzoeksmateriaal en ervaringen in landen als Finland, dat het mogelijk is de sociale ongelijkheid in het onderwijs te verminderen en het gemiddelde niveau op te tillen.
    Hij is co-auteur van “De school van de ongelijkheid” en bereidt met collega’s van vier Vlaamse universiteiten het boek “Het onderwijsdebat” voor over de hervorming van het secundair onderwijs.
  • Jeroen Lavrijsen, onderzoeker bij HIVA-KULeuven (onderzoeksgroep ‘Onderwijs en levenslang leren’).

5. Traject wereldburgerschap
Voorstelling van het project “BeverZaken” van School zonder racisme om leerlingen (secundair onderwijs) doorheen diverse klasactiviteiten wereldburgerschap bij te brengen via thema’s als “migratie en vluchtelingen” en “samenleven in diversiteit”.

Met animatoren van “School zonder racisme”.

6. Roma in het onderwijs
De toestroom van Roma in Vlaanderen gedurende de afgelopen jaren heeft maatschappelijk veel teweeggebracht. Meer dan eens weerklinkt daarbij de stem dat Roma op één of andere manier ‘anders’ zijn. Maar wat maakt hun verhaal nu zo apart?
Elias Hemelsoet gaat dieper in op de onderwijssituatie van Romakinderen. Over wie gaat het eigenlijk en wat zijn de specifieke problemen die zich stellen? Welke praktijken kunnen inspireren? Welke weg dient in de toekomst te worden bewandeld?
Elias Hemelsoet, auteur van “Roma in het Gentse onderwijs: een verhaal apart?”, docent Universiteit Gent

Lees hier een recensie van dit boek

7. Tweetalige workshop

Immersieonderwijs in de lift

In het Franstalig onderwijs werken enkele honderden scholen met immersieonderwijs waarbij een deel van de vakken in het Nederlands of het Engels worden gegeven. In het Vlaams onderwijs experimenteren een tiental secundaire scholen sinds vijf jaar met CLIL (Content and Language Integrated Learning). Onderwijsdecreet XXIII verruimt nu de mogelijkheden om in het Vlaams onderwijs een deel van de vakken in het Frans, Engels of een andere vreemde taal te geven.

Professor Piet Van de Craen (VUB), specialist van CLIL, schetst de voordelen van immersieonderwijs. Zijn inleiding wordt gevolgd door getuigenissen van ervaringsdeskundigen Jean Surmont (directeur Pegasus Atheneum Oostende) en Agnès De Rivière (Luik).

Debat (om 14u30) : ICT in het onderwijs

Welke kennis en vaardigheden op het vlak van ICT moeten leerlingen op het einde van het leerplichtonderwijs beheersen? En de leerkrachten?
Met :

  • Peter De Koning, leraar in het secundair onderwijs met 20 jaar ervaring in de informaticasector
  • Martin Valcke, professor onderwijskunde UGent, voorzitter van de VLOR-commissie rond integratie van ICT in het onderwijs
  • Kristof Verslype, doctor in de computerwetenschappen, research consultant bij Smals vzw

Wandelingen met NL gids

(De deelnemers aan een wandeling verzamelen onmiddellijk na het plenair middaggedeelte aan de school, dus rond 14u15. In groep neemt men de metro naar de startplaats van de wandeling, onder begeleiding van de gids. De wandelingen duren tot ongeveer 16u45. Men kan daarna met de metro terugkeren naar de school of rechtstreeks naar huis terugkeren)

1. Rondleiding in het Museum voor Schone Kunsten. Een reis door de Westerse schilderkunst.

Met Charlotte Vaes (lerares kunstgeschiedenis)

“Graag neem ik jullie mee voor een reis door onze rijke kunstgeschiedenis. We starten bij de Vlaamse primitieven, waarbij we de eerste kenmerken van de Renaissance terugvinden, op dat moment in volle bloei in Italië. We zien de kunstenaar als ambachtsman, die alleen in opdracht werkt en zich sterk dient te houden aan regels, in een overgang van de Middeleeuwen naar de Renaissance.
Brugge en Antwerpen zijn in de vijftiende en zestiende eeuw twee belangrijke handelsplaatsen. Deze economische bloei beïnvloedt de schilderkunst in deze steden enorm. De kunstenaar kan zijn eigen stijl meer meegeven in zijn werk, bijbelse taferelen vormen geen hoofdthema meer (Breughel in de 16de eeuw) en hij wordt een echte zakenman (Rubens in de 17de eeuw). Deze periode wordt vooral beheerst door de Renaissance en later de Barok.
Na de Nederlanden verschuift het economische en artistieke centrum in de 18de eeuw naar Parijs. We keren terug naar een zekere soberheid in de neoclassicistische stijl. Een hoogtepunt in deze rondleiding vormt het schilderij van Jacques-Louis David met ‘De dood van Marat’.
Dit schilderij vormt een perfecte overgang naar de moderne en meer hedendaagse kunst uit Belgïe waarvan momenteel slechts een beperkt aantal schilderijen te zien is.
Tijdens de rondleiding probeer ik jullie een basis mee te geven van de belangrijkste veranderingen, evoluties in onze Westerse kunstgeschiedenis. Ik zal ook enkele tips geven van hoe je zo een rondleiding met kinderen en/of oudere leerlingen kan aanpakken”.

2 Molenbeek
Onderwijs in de meertalige en sociaal gepolariseerde grootstad. Een schets van de socio-economische en culturele context waarin de scholen in Molenbeek werken. Met bezoek aan een Nederlandstalige en een Franstalige school in Molenbeek..

Met Stijn Soete (onderwijzer, actief in een oudercomité in Molenbeek)

3 Vrijdenkers in Brussel en hun rol in het onderwijs

Met Jo Honoré, een “ingeweken” Brusselse die houdt van de stad en haar geschiedenis. In haar vrije gidst ze graag mensen door de verschillende wijken die elke hun eigenheid hebben.

In onze moderne maatschappij staan we er soms niet bij stil dat sommige van onze rechten en vrijheden van recente datum zijn en met veel moeite veroverd werden. Op onze wandeling gaan we deels terug naar het Brussel van de 19e eeuw, de tijd waarin politiek en economisch alles in beweging is.

In de 19e eeuw was Brussel een bij uitstek “liberale” stad en bijna alle burgemeesters waren lid van een vrijmetselaarsloge. Discussies onder vrijdenkers stonden aan de wieg van grote projecten zoals de oprichting van een vrije universiteit en de stadssanering, neutraal openbaar onderwijs, burgerlijke begrafenissen en burgerlijk huwelijk. Ze hadden ook invloed op de moderne benadering van gezondheidszorg.

Waar de vrijdenkers zeer belangrijk waren om het politiek bestel los te koppelen van de kerkelijke macht zien we dat de houding tegenover belangrijke filosofische vragen ook dwars door het vrijdenkerskamp loopt. Enkele voorbeelden die op deze route aan bod komen: de houding van/tegenover arbeiders en de arbeidersbeweging; de houding tegenover godsdienst en religiositeit versus rationalisme en houding tegenover vrouwen en vrouwenemancipatie.

Traject
Met metro en tram gaan we naar het Anneessensplein. Vandaar wandelen we door een volks deel van Brussel langs straten en pleinen, schoolgebouwen en monumenten die verwijzen naar de (soms heftige) tegenstellingen tussen progressief en conservatief, tussen het vrije denken en de macht van de kerk. We eindigen bij het Centraal Station. Duur van de wandeling: ongeveer twee uur.

——–

Toegangsprijs

Bij inschrijving en betaling vóór 14 oktober: 8 € (6 € voor studenten en voor leden Ovds) + 8 € voor koud buffet
Na 14 oktober: 10 € ter plaatse te betalen (geen koud buffet)

Voor individuele inschrijvingen wordt geen factuur opgemaakt maar u kan wel ter plaatse een attest van deelname ontvangen.

Voor groepen : gelieve ons te contacteren : ovds@democratischeschool.org of 02/735.21.29 of Ovds, Vrijwilligerslaan 103 1160 Brussel

Plaats

In de gebouwen van het Instituut St. Julien Parnasse, St.-Juliaanskerklaan 22 1160 Oudergem (Brussel)
Deze school bevindt zich op 200 meter van de metro “Delta”.
Vanuit het Centraal Station Brussel: metrolijn 5, richting Hermann Debroux en afstappen in “Delta” (12 minuten)

Agrandir le plan

——–

Folder 6u in PDF