Home Tags Célestin Freinet

Tag: Célestin Freinet

Jan De Vos schreef “De visie van Freinet”

Dagelijks geven vele leerkrachten binnen diverse Freinetscholen vorm aan hun onderwijspraktijk. Ze willen met allerlei technieken en leermiddelen kinderen laten opgroeien tot kritische en solidaire volwassenen. Hoewel een aantal technieken bekendheid genieten, is de achterliggende visie van Freinet vaak minder bekend. Het boek “De visie van Freinet” van Jan De Vos boek biedt een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten die aan de basis liggen van de Freinetpedagogie door oorspronkelijke teksten van Freinet en overzichtswerken over Freinet op elkaar te betrekken.

Zes uren voor de democratische school 2013

Voor de zesde keer organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) de “zes uren voor de democratische school”. Op zaterdag 19 oktober 2013 in Brussel. We nodigen alle leerkrachten, studenten van de lerarenopleidingen en al wie begaan is met een “kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen” uit om er aan deel te nemen. In de voormiddag kan u kiezen tussen 7 workshops, in de namiddag tussen 3 educatieve wandelingen en een debat. Een unieke gelegenheid om uw visie aan te scherpen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen voor uw lessen. Tijdens de middagpauze kunt u genieten van een verzorgd koud buffet met dessert (mits inschrijving vooraf). Van harte welkom!

Recente artikels