Jan De Vos schreef “De visie van Freinet”

Facebooktwittermail

Dagelijks geven vele leerkrachten binnen diverse Freinetscholen vorm aan hun onderwijspraktijk. Ze willen met allerlei technieken en leermiddelen kinderen laten opgroeien tot kritische en solidaire volwassenen. Hoewel een aantal technieken bekendheid genieten, is de achterliggende visie van Freinet vaak minder bekend. Het boek “De visie van Freinet” van Jan De Vos boek biedt een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten die aan de basis liggen van de Freinetpedagogie door oorspronkelijke teksten van Freinet en overzichtswerken over Freinet op elkaar te betrekken.

Jan Devos nam als onderwijzer en pedagoog diverse functies op binnen het onderwijs. Hij was coördinator leerplanontwikkeling bij het OVSG, medewerker van de pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent en momenteel werkt hij als onderwijsinspecteur. Hij was ook betrokken bij het ondersteunen van Freinetscholen.

‘De visie van Freinet’ is een bijzonder vlot lezend boekje van amper honderd bladzijden.

Het is een luchtig boekje, een bruikbare inspiratiebron voor de maatschappelijk geëngageerde leerkracht van vandaag, voor wie een zingevende onderwijspraktijk wil ontwikkelen.

Daarvoor heeft de schrijver gezocht in de oorspronkelijke teksten van Freinet. Hij bracht vooral de visie-elementen bij elkaar. Hij ordent ze in drie groepen : de context waarin Freinet leefde, zijn visie op leven, mens en maatschappijen tenslotte de uitgangspunten voor zijn pedagogie.

Het boekje is een niet te missen werkinstrument : hier vind je de ‘ziel’ van de onderwijspraktijk, de bezieling om een onderwijspraktijk te ontwikkelen die echt emancipatorisch is ; de werkelijkheid proberen ontdekken, opzoeken, aangrijpen. De werkelijkheid begrijpen. Samen ingrijpen.

Beste leerkracht, laat je verrassen door dit boekje. Het gebruik van twee kleuren (rood en zwart), afgewisseld met vertalingen in cursief, maakt het bovendien zeer makkelijk om bepaalde citaten snel terug te vinden. Vele citaten blijven hangen en inspireren.

Beste leerkracht, laat je op de “ Zes uren voor de democratische school“[->1595], op zaterdag 19 oktober, verrassen door Jan Devos. Hij zal vertellen over het ‘waarom nu’ van dit boekje over Célestin Freinet, wiens leven toch al ver achter ons ligt (1896 – 1966).

Voor mij is het de ‘Dagelijkse kost’ van de onderwijspraktijk. Een aanrader.

Het boek “De visie van Freinet” verscheen bij uitgeverij Garant.

Uit de inhoud.

Contextuele beïnvloeding

-*Natuur en lokaal gemeenschapsleven

-*Politieke en sociaal-economische context

-*Onderwijskundige context

-*Conflicten en traumatische ervaringen

Globale visie op leven, mens en maatschappij

-*Mens als levend wezen

-*Solidaire mens)

Uitgangspunten Freinetpedagogie

-*Levende pedagogie

-*Pedagogie van het werk

-*Pedagogie gericht op autonomie

-*Werken binnen coöperatieve gemeenschap

-*Pedagogie gericht op (vrije) expressie en communicatie

-*Pedagogie ten dienste van het volk

-*Pedagogie gebaseerd op een pedagogisch materialisme

-*Vernieuwend onderwijs met respect voor traditie

-*Onderwijspraktijk ondersteund door een beweging.

Het boek sluit af met een kijkwijzer die een individuele leerkracht of een schoolteam in staat stelt om zelf na te gaan in welke mate de eigen werking aansluit bij de uitgangspunten van Freinet.