Onderteken de Oproep voor een Burgerinitiatief voor “Een plaats in een goede school voor elk kind”

Facebooktwittermail

Kan je je vinden in onderstaande Oproep? Ben je bereid deze Oproep te ondertekenen? Wij danken je voor je ondersteuning.

Burgerinitiatief  “Een plaats in een goede school voor elk kind”

“Het fundamenteel recht op onderwijs is alleen gegarandeerd als elk kind zeker is van een plaats op een school, die gemakkelijk bereikbaar is en gratis onderwijs van goede kwaliteit biedt. In ons land moeten ouders zelf een school voor hun kinderen vinden, wat vaak een zoektocht vol stress met zich meebrengt en sociale segregatie genereert.

Daarom pleiten wij, ondergetekende leerkrachten, ouders en burgers, voor de invoering van een inschrijvingsdecreet dat elk kind vanaf de kleuterschool een gegarandeerde plaats biedt in een vlot bereikbare en sociaal gemengde school. Op die manier vervalt voor veel ouders de stress van de concurrentie in de schoolkeuze.

Indien gewenst kunnen ouders nog altijd vrij kiezen. Zo wordt niet geraakt aan het principe van de keuzevrijheid.

Een dergelijke maatregel bevordert de sociale mix en draagt bij tot de vermindering van de ongelijkheden in ons onderwijs. Bovendien heeft het een gunstig effect op het algemene niveau ervan, zoals uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt. Door kinderen van alle achtergronden samen te vormen, zou bovendien een kritische en democratische burgerschapsvorming daadwerkelijk worden bevorderd.”

Klik hier voor meer informatie