18 november: debat (Vooruit, Groen, PVDA-PTB, PS, ECOLO) over samenwerking tussen Vlaams en Franstalig onderwijs

Facebooktwittermail

 

Tijdens de “zes uren voor de democratische school” (18 november) zullen vertegenwoordigers van 5 politieke partijen in debat gaan rond de vraag welke samenwerking tussen het Vlaams en het Franstalig onderwijs zij wenselijk en mogelijk achten.

Sinds 1989 is onderwijs in ons land een bevoegdheid van de Gemeenschappen (Vlaamse, Franstalige, Duitstalige). Ondanks bijna 35 jaar communautarisering en gescheiden ontwikkeling hebben het Vlaams en Franstalig onderwijssysteem nog veel gemeen. Zo zijn de grote uitdagingen grotendeels dezelfde. Denken we aan het lerarentekort, het capaciteitstekort op heel wat plaatsen, de alarmsignalen rond het niveau van het onderwijs …  Het Vlaams en Franstalig onderwijssysteem behoren binnen Europa tot de kampioenen van sociale segregatie en ongelijkheid. Het lijdt geen twijfel dat het Vlaams en Franstalig onderwijs voor gemeenschappelijke uitdagingen staan.

Naast deze uitdagingen zijn er nog andere kwesties. Om bijvoorbeeld de relaties tussen burgers te verbeteren, is tweetaligheid voor iedereen een doel dat moet worden bereikt. Vooral in Brussel, de hoofdstad van het land en een stad waar de twee belangrijkste landstalen officiële talen zijn. Maar hoe kan dit worden bereikt? Hoe kunnen we uitwisselingen tussen leerkrachten uit het Noorden en het Zuiden aanmoedigen om het leren van de nationale talen te optimaliseren? Zijn er andere ideeën om tweetaligheid te bevorderen? Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan om dit te bereiken? Is er geen behoefte aan betere samenwerking?

Denken we bv ook aan het toezicht op de leerplicht, dat nu ontoereikend is in Brussel. Is het normaal dat leerplichtige jongeren van de radar verdwijnen omdat in het communautair kluwen iedereen en niemand verantwoordelijk is ?

Wat voor soort samenwerking zien de politieke partijen wenselijk/mogelijk? Om welke uitdagingen aan te gaan? Dat is wat er op het spel staat in dit open debat, waar wel eens nieuwe ideeën naar voren zouden kunnen komen. In de aanloop naar de verkiezingen van 2024, waar de verleiding tot communautair opbod of het zich terugplooien op de eigen Gemeenschap reëel is, willen we nauwere banden tussen de Gemeenschappen aanmoedigen. Onderwijs kan hier heel goed aan bijdragen en hopelijk ook zijn voordeel doen met een betere samenwerking.

De deelnemers aan het panel zijn:

Hannelore Goeman, lid van de commissie Onderwijs en fractieleidster (Vooruit) in het Vlaams Parlement

Nadia Naji, voorzitster Groen

David Pestiau, ondervoorzitter PVDA-PTB

Marie Borsu, lid van de commissie Onderwijs in het parlement van de Fédération Wallonie-Bruxelles (ECOLO)

Delphine Chabbert, lid van de commissie Onderwijs in het parlement van de Fédération Wallonie-Bruxelles (PS)

LEES HIER een verslag van dit debat