Vluchtelingen: wat jij kan doen op school

Facebooktwittermail

Schokkende beelden die op het netvlies blijven gebrand, schrijnende toestanden, controversiële uitspraken: er is een immens vluchtelingendrama aan de gang dat niemand onberoerd laat. Iedereen wordt er mee geconfronteerd, buiten de school, maar waarschijnlijk ook in de school… en misschien wel in de klas.

‘School Zonder Racisme’ (SZR) heeft een uitgebreid aanbod om het thema “Vluchtelingen en asielzoekers” aan bod te laten komen in de school of in de klas. Via kennis, ontmoeting, beleving en – waarom niet – actie, leren de leerlingen dit drama als wereldburgers benaderen. Hieronder volgt een greep uit het aanbod.

Een interactief vluchtelingenspel

*1ste,2deen3de graadSO
_ * combinatie van spel, duiding en gesprek
_ * gevarieerde denk- en doe-opdrachten die aansluiten bij diverse vakken

De klas wordt opgesplitst in kleine groepen. Elke groep is een familie op de vlucht, bestemming België.
_ Ludieke opdrachten maken de problematiek makkelijker verteerbaar.
_ In de nabespreking is er ruimte voor verdieping, reflectie en debat.

Cafépraat en migratie

*2de en 3de graad SO

We analyseren wijdverspreide meningen over vluchtelingen, die we horen in onze directe omgeving, op de sociale media of bij beleidsmakers.
_ Kloppen die ook? Wij illustreren met cijfermateriaal, met verhalen van mensen en confronteren ze met alternatieve visies.

Een film in de klas: ILLEGAL.

*[2de en 3de graad SO
_ ->http://www.schoolzonderracisme.be/nabespreking-film-ill%C3%A9gal]

Deze Belgische film (2010) vertelt het verhaal van een Oost-Europese moeder die met haar zoontje naar België komt. Ze heeft geen verblijfspapieren, de familie verblijft hier illegaal. In de nabespreking gaat SZR in op de realiteit van mensen zonder papieren, uitwijzingen en gesloten centra in ons land.

Een dagprogramma in Brussel met School Zonder Racisme

BAB – Brussel Anders Bekeken: “Vluchtelingen”

lees meer

_ 1. We starten aan het Noordstation en maken kennis met de twee belangrijkste instanties voor vluchtelingen, nl. de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen.
_ We komen voorbij het Maximiliaanpark, waar de asielzoekers wachten op hun registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

2. We brengen een bezoek aan de Begijnhofkerk. Deze kerk is een begrip in Brussel: met steun van de pastoor, werd zij bezet door (uitgeprocedeerde) Afgaanse vluchtelingen. Waarom ‘kiezen’ mensen er voor ver weg van huis – vaak zonder familie en vrienden – maandenlang te wonen in zeer primitieve omstandigheden?

3. Vanuit de Begijnhofkerk start een zoektocht. De groep wordt verdeeld in kleine groepjes die, uitgerust met een vragenlijst en een stadsplan, zélf op pad gaan.

Tijdens de tocht leren de leerlingen verschillende organisaties kennen waar vluchtelingen terecht kunnen voor ondersteuning, vorming, inburgeringcursussen of gewoon als ontmoetingsplaats om tot rust te komen en een babbeltje te slaan.

4.Lunch. Indien gewenst voorzien wij een lokaal waar de leerlingen/studenten hun boterhammen kunnen opeten. De meeste scholen kiezen ervoor om de jongeren vrij te laten tijdens de middagpauze (in dat geval krijgen de leerlingen/studenten een stadsplan van ons; bovendien zijn ze al vertrouwd met de buurt dankzij de zoektocht).

5. Na de middagpauze volgt een getuigenis van een vluchteling. We maken kennis met iemand die naar België is gevlucht. De meeste mensen die willen getuigen, hebben uiteindelijk de toestemming gekregen om in ons land legaal te mogen verblijven.

Via deze getuigenis willen we devluchtelingenproblematiek een gezicht geven.

Bezoek aan het Klein Kasteeltje.

* 2de en 3de graad SO
_ lees meer

Het Klein Kasteeltjeis het grootste en oudste openopvangcentrum van ons land.

_ Tijdens dit bezoek zoemen we in op de levensomstandigheden, het reilen en zeilen in het centrum, de asielprocedure.

_ OPGELET: vermits het Klein Kasteeltje maar een beperkt aantal bezoeken toelaat, reserveren we deze bezoeken voor scholen die intensief rond de vluchtelingenproblematiek werken

Van dagactiviteit met SZR naar Beverzaken

Wil je dit kwaliteitsvol werken rond de vluchtelingenproblematiek procesmatig aanpakken? Wil je je project stevig verankeren in de school en ontplooien binnen de vakoverschrijdende eindtermen?

Dat kan! Neem een kijkje op onze website www.beverzaken.been word eenBeverzaken-school! Zo krijgt jouw vluchtelingenproject méér diepgang in het kader van een duurzaam traject Wereldburgerschapseducatie!

Met BeverZaken wil SZR scholen motiveren om trajectmatig te werken rond wereldburgerschap via drie thema’s:

_ * Migratie en Vluchtelingen

_ * Diversiteit en intercultureel leren

_ * Globalisering en sociale rechtvaardigheid

SZR staat daarbij in voor de coaching en begeleiding. Na een opstartgesprek met de school werken we samen een stappenplan uit dat past in de visie en de draagkracht van de school.

Hierbij staan voorop:

_ * een kwaliteitsvol traject

_ * gedragen door een brede leerlingenparticipatie

_ *verankerd en zichtbaar in de school en de omgeving (Brede School – principe)

Een traject van één schooljaar bestaat uit

_ * twee belevingsmomenten

_ * één ontmoetingsmoment

_ * één actie

Voorbeeldtraject rond het thema Vluchtelingen

* Belevingsactiviteit 1: het vluchtelingenspel

Denk- en doe-activiteiten verplaatsen de leerlingen op een ludieke manier in een wereld die de meeste jongeren alleen kennen van televisiebeelden.

* Belevingsactiviteit 2: Brussel Anders Bekeken rond thema “vluchtelingen”

De realiteit wordt tastbaarder. De leerlingen doen kennis op over internationale conventies en nationale instellingen. Ze ontdekken zelf welke instellingen zich met vluchtelingen bezighouden.

_ In de namiddag ontmoeten ze een vluchteling. Met deze beklijvende ervaring krijgt de problematiek een gezicht.

* Ontmoeting : Lokale Opvanginitiatieven

Verscheidene OCMW’s organiseren lokale opvanginitiatieven die gecoördineerd worden door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). We gaan op zoek naar de lokale opvanginitiatieven in de buurt van de school en nemen contact op voor een ontmoeting.

* Actie!

Na de beleving en de ontmoeting is het tijd voor actie. We begeleiden de leerlingen naar een uitdaging op maat.

Kies je eerder voor een duurzame trajectwerking?
_ [www.beverzaken.be
_ ->http://www.schoolzonderracisme.be/nieuws/www.beverzaken.be]

Contacteer info@schoolzonderracisme.beof 02 511 16 13

Heb je zelf een interessante les uitgewerkt rond het thema vluchtelingen en wil je dat met collega’s delen? Stuur dan je materiaal naar info@schoolzonderracisme.been we publiceren het op onze website. Nu al bedankt!

[Download dit artikel als pdf
_ ->http://www.schoolzonderracisme.be/sites/www.schoolzonderracisme.be/files/Infomap%20Vluchtelingen.pdf]

_ [Download hier een Powerpoint met cijfers over vluchtelingen
_
->https://drive.google.com/file/d/0B3lsV9U0qhzNRDFlMXdCdVpQdlE/view?usp=sharing]