Actie Babylon in Vlaanderen

Facebooktwittermail

Dinsdag 14 juni tussen 12u en 13u werd er in verscheidene Vlaamse steden actie gevoerd tegen de uitsluiting van volwassenen zonder geldige verblijfsdocumenten uit de lessen Nederlands.

De actievoerders wilden beletten dat het Vlaams Parlement op 16 juni het betreffende decreet zou goedkeuren.

Actie Babylon in Vlaanderen

Dinsdag 14 juni van 12u tot 13u

  • Antwerpen: Groenplaats
  • Brussel: de Beurs
  • Gent: Wodrow Wilsonplein
  • Kortrijk: Veemarkt
  • Leuven: Ladeuzeplein
  • Sint Niklaas: Het Woord

Een fotoreportage van de actie in Antwerpen vind je op de De Wereld Morgen

Het recht op onderwijs is een grondrecht

De commissie Onderwijs en gelijke kansen (what’s in a name?) van het Vlaams Parlement keurde op 26 mei op één tegenstem (Eisabeth Meuleman, Groen!) en één onthouding (Sabine Poleyn, CD&V) na, het ontwerp van OD XXI goed.

De integratiesector, de etnisch-culturele minderheden, de onderwijssector, de sector van de samenlevingsopbouw en de onderwijsvakbonden trekken meerstemmig aan de alarmbel. Zij willen dat de voorwaarde van wettig verblijf om in het volwassenenonderwijs nog cursussen te kunnen volgen, uit OD XXI wordt geschrapt.

Onderwijs is een fundamenteel grondwettelijk recht

Het recht op onderwijs is een grondrecht voor elke Belg en vreemdeling ‘die zich op het grondgebied in België bevindt’. Artikel 24, paragraaf 3 van de Belgische grondwet is ondubbelzinnig. Het bepaalt dat ‘ieder’ recht heeft op onderwijs, en voorziet geen mogelijkheid tot afwijking voor de wetgever. Artikel 24 paragraaf 4 bepaalt dat alle studenten gelijk zijn voor de wet of het decreet. Een uitsluiting van een bepaalde categorie personen lijkt principieel in strijd te zijn met dit artikel.

Ook de Raad van State (RvS) wijst daarop, in haar advies over OD XXI van 31 maart 2011. De grondwettelijke bezwaren van de Raad van State zijn van die aard dat de in OD XXI ingeschreven uitsluiting beslist kan worden aangevochten voor het grondwettelijk Hof.

De plenaire zitting, met de eindstemming, is voorzien op 16 juni. Zal het Vlaams Parlement ingaan tegen een grondwettelijk recht?

Tekent u mee de petitie?

Lessen Nederlands ook voor mensen zonder papieren

Volg ons op Facebook

Verder informatie over het decreet en over de standpunten van de onderwijssector, de integratiesector, de vakbondsorganisaties en politieke partijen vindt U op warmenwijs.webnode.com.

En volg ons op Facebook.

Ludieke actie aan kabinet minister Smet

Op 25 mei hield de Actiegroep “Geen papieren, geen les” een ludieke protestactie aan het kabinet van minister Smet.

Voor suggesties en opmerkingen kan u altijd contact opnemen met de Actiegroep via actiegroep@scvo-site.be

Lees ook:

Artikel in Brandpunt (COC)