Home Tags Vluchtelingen

Tag: Vluchtelingen

Vluchtelingen: wat jij kan doen op school

Schokkende beelden die op het netvlies blijven gebrand, schrijnende toestanden, controversiële uitspraken: er is een immens vluchtelingendrama aan de gang dat niemand onberoerd laat. Iedereen wordt er mee geconfronteerd, buiten de school, maar waarschijnlijk ook in de school... en misschien wel in de klas.

Een Brusselse onderwijzer helpt de vluchtelingen in Calais

Onlangs deed de Brusselse onderwijzer Gaëtan Carlier een oproep voor hulpgoederen voor de vluchtelingen in Calais. Intussen zijn in gemeenschapscentrum Ten Weyngaert in Vorst al vier volle autoladingen ingezameld. De meest levensnoodzakelijke goederen is Gaëtan zaterdag, samen met zijn maat Henk, gaan afleveren in de zogenaamde 'jungle' van Calais. Een plek waar drieduizend vluchtelingen kamperen.

Actie Babylon in Vlaanderen

Dinsdag 14 juni tussen 12u en 13u werd er in verscheidene Vlaamse steden actie gevoerd tegen de uitsluiting van volwassenen zonder geldige verblijfsdocumenten uit de lessen Nederlands. De actievoerders wilden beletten dat het Vlaams Parlement op 16 juni het betreffende decreet zou goedkeuren.

Vlaamse regering wil mensen zonder papieren uitsluiten van lessen Nederlands (NT2)

De Vlaamse regering wil via Onderwijsdecreet XXI mensen zonder papieren uitsluiten van de lessen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) in het volwassenenonderwijs. Het argument dat zo de lange wachtlijsten voor lessen NT2 kunnen worden weggewerkt, werd door de Raad van State van tafel geveegd. Het Kruispunt Migratie-Integratie heeft ook andere argumenten van de Vlaamse regering juridisch weerlegd. Tegen de uitsluiting van de mensen zonder papieren rijst een breed protest.

Recente artikels