Studentenjobs verstoren arbeidsmarkt

Facebooktwittermail

De versoepelde wetgeving voor jobstudenten heeft al 150.000 studenten overtuigd te werken tijdens hun studie. Die trend baart de socialistische vakbond ABVV en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) zorgen. Sinds 2006 kunnen studenten naast 23 dagen in de zomer ook 23 dagen in het academiejaar werken met verminderde sociale bijdrage. Dankzij die regeling zijn er volgens cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in België al bijna 150.000 jobstudenten bijgekomen: van 369.00 in 2005 naar 518.000 in 2006. Daarin zijn de studenten die meer dan 46 dagen per jaar werken niet inbegrepen en dat zijn er volgens het ABVV heel wat.

Het succes van studentenarbeid heeft volgens ABVV-jongerencoördinator Mike De Herdt een keerzijde. Behalve dat jobstudenten meer ongelukken hebben dan vaste werknemers brengen ze ook hun studie in gevaar. “De nieuwe regeling zet studenten ertoe aan om constant te werken”, aldus De Herdt. “Daardoor verwaarlozen ze steeds vaker hun studie om extra zakgeld te verdienen.”
Uit een bevraging door de Federatie voor Uitzendbureaus Federon van vorige maand blijkt inderdaad dat studenten in de eerste plaats werken om zakgeld te verdienen. “Studenten die het niet nodig hebben, worden gestimuleerd het hele jaar door te werken”, voegt de VVS daaraan toe. “En dat terwijl zelfstandige studenten, die effectief moeten werken om hun studie te betalen, niet meer aan de bak geraken door de hoge kost voor de werkgever.”

Naast de studenten zelf vrezen ook andere werknemers het slachtoffer te worden van het succes van vakantiejobs. “Heel wat studentenjobs zijn jobs die door laaggeschoolden kunnen worden uitgevoerd”, aldus De Herdt. “Ook de deeltijdse werknemers worden door studenten aan de kant gezet. Werkgevers geven er de voorkeur aan de overuren aan studenten te geven, en niet aan hun vaste werknemers, waarvoor ze extra moeten betalen.”
Daardoor wordt het werk van jobstudenten steeds flexibeler. De Herdt: “De regeringen blijven focussen op ‘flexicurity’: werkzekerheid door flexibiliteit. Het wordt er al ingepompt als jobstudent om het later voort te zetten, terwijl de bedrijven de enige zijn die er baat bij hebben.” Met een extraatje tijdens je studie bouw je namelijk geen pensioenrechten op.

Volgens het ABVV bestaat het gevaar dat studenten, nog in de hand gewerkt door de bachelor- en masterhervomingen, steeds meer geneigd zijn hun studie te spreiden over een paar jaar en in de tussentijd uitzendjobs uit te voeren om die studie te betalen. “Wat ze niet beseffen, is dat als ze tien jaar studeren, ze ook tien jaar langer zullen moeten werken”, waarschuwt De Herdt. “Het lijkt contradictorisch dat de regering het studierendement wil verhogen en studenten zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt wil krijgen maar ze tegelijkertijd stimuleert tijdens hun studie uit werken te gaan”, aldus de VVS.(Vereniging van Vlaamse Studenten)
Het ABVV en de VVS dringen erop aan dat de nieuwe regeling, waarbij drie RSZ-tarieven bestaan voor studenten, wordt herbekeken in overleg met de studenten en de werknemers.

(Bron: De Morgen, 8 augustus 2007)