Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 over onderwijs

Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 valt uiteen in een Visietekst van 27 bladzijden en het eigenlijke Regeerakkoord van 167 bladzijden.Welgeteld 9 (negen) bladzijden in het Regeerakkoord gaan over het onderwijs. Hieronder staan wij stil bij een aantal punten en we onderscheiden enkele trends. We maken daarover een aantal reflecties die perspectief openen op een alternatief.

Groeiende noden vergen herfinanciering, geen besparingen

Het Vlaams regeerakkoord bevat geen cijfers over besparingen of investeringen in het onderwijs.Niet dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen N-VA, CD&V en Open VLD over het financiële plaatje. Maar het ‘vertrouwen’ waarmee de ploeg van Bourgeois uitpakt is blijkbaar niet groot genoeg om de burgers meteen concreet te informeren welke besparingen hen boven het hoofd hangt.

Verspild talent

Binnen een jaar zijn het verkiezingen en we zullen het geweten hebben. De voorbije discussies over de onderwijshervormingen waren een droevig schouwspel. De heren en dames politici waren vooral bezig met hun eigen vel en vergaten waarover het zou moeten gaan: kwalitatief goed onderwijs en het welzijn van onze leerlingen en leerkrachten.Het was een ware schertsvertoning.

Open brief aan minister Smet over het DKO

Sinds bekend werd dat minister Smet het inschrijvingsgeld in de teken- en muziekacademies wil verhogen, slaat de ongerustheid toe in de sector van het DKO (deeltijds kunstonderwijs). Een petitie, gelanceerd op 30 november, werd op 14 dagen reeds door 15.000 mensen ondertekend. Hieronder de open brief aan minister Smet die als petitie op het internet circuleert.

Akkoord tussen onderwijsvakbonden en Vlaamse regering wendt 1% looninlevering af

Op 24 september 2012 verklaarde minister-president Kris Peeters dat de Vlaamse ambtenaren 100 miljoen euro moesten inleveren om de Vlaamse begroting in 2013 in evenwicht te houden. Op 23 november sloot de Vlaamse regering hierover met de overheidsvakbonden een raamakkoord. Wat betekent dit voor het onderwijspersoneel?

Minister van Onderwijs Pascal Smet wil het inschrijvingsgeld voor de muziek- en tekenacademies verdubbelen

Smet werkt al een tijdje aan de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) , de muziek- en tekenacademies. In 2011 presenteerde hij een conceptnota...

Leerkrachten volwassenenonderwijs protesteren tegen uitsluiting van mensen zonder papieren

Leerkrachten van het volwassenenonderwijs (CVO’s) en de basiseducatie (CBE’s) voerden op 4 september actie op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Zij willen hun onvrede uiten over de uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit het volwassenenonderwijs. Het Onderwijsdecreet XXI stelt sinds vorig schooljaar namelijk een wettig verblijf als voorwaarde voor inschrijving.

Langer werken in het onderwijs

De kogel is door de kerk. De pensioen leeftijd werd met twee jaar opgetrokken en de uitstapregelingen zo goed als afgeschaft. Er komen wel overgangsmaatregelen, maar in de praktijk komt het er op neer dat de meeste collega’s zo’n vier jaar langer zullen moeten werken. Waar ze indertijd vanaf 58 jaar of zelfs vroeger konden stoppen zal dat nu voor de meesten in de toekomst minstens tot 62 jaar zijn.

Acties tegen uitsluiting mensen zonder papieren uit het volwassenenonderwijs

Op 27 oktober werd in Brussel, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Oostende, Brugge, Kortrijk, Sint-Truiden, Halle, Sint-Niklaas, Ronse ... actie gevoerd tegen het verbod op toegang tot het volwassenenonderwijs voor mensen zonder papieren.

Actie Babylon in Vlaanderen

Dinsdag 14 juni tussen 12u en 13u werd er in verscheidene Vlaamse steden actie gevoerd tegen de uitsluiting van volwassenen zonder geldige verblijfsdocumenten uit de lessen Nederlands. De actievoerders wilden beletten dat het Vlaams Parlement op 16 juni het betreffende decreet zou goedkeuren.

Recente artikels