Omdat segregatie één van de pijnpunten is van het onderwijs in België …
Omdat segregatie een belangrijke bron is van ongelijkheid in ons onderwijs …
Omdat elk kind het recht heeft om te leren in gunstige omstandigheden …
moeten we gettovorming in het onderwijs tegengaan.

Het is aan de overheid om voor elke leerling een plaats te garanderen in een vlot bereikbare en sociaal gemengde school. Dit is het objectief van het burgerinitiatief “Een plaats in een goede school voor elk kind

Oproep ter ondertekening

Burgerinitiatief  “Een plaats in een goede school voor elk kind”

Het fundamenteel recht op onderwijs is alleen gegarandeerd als elk kind zeker is van een plaats op een school, die gemakkelijk bereikbaar is en gratis onderwijs van goede kwaliteit biedt. In ons land moeten ouders zelf een school voor hun kinderen vinden, wat vaak een zoektocht vol stress met zich meebrengt en sociale segregatie genereert.

Daarom pleiten wij, ondergetekende leerkrachten, ouders en burgers, voor de invoering van een inschrijvingsdecreet dat elk kind vanaf de kleuterschool een gegarandeerde plaats biedt in een vlot bereikbare en sociaal gemengde school. Op die manier vervalt voor veel ouders de stress van de concurrentie in de schoolkeuze.

Indien gewenst kunnen ouders nog altijd vrij kiezen. Zo wordt niet geraakt aan het principe van de keuzevrijheid.

Een dergelijke maatregel bevordert de sociale mix en draagt bij tot de vermindering van de ongelijkheden in ons onderwijs. Bovendien heeft het een gunstig effect op het algemene niveau ervan, zoals uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt. Door kinderen van alle achtergronden samen te vormen, zou bovendien een kritische en democratische burgerschapsvorming daadwerkelijk worden bevorderd.


De twee onderstaande teksten (argumentatie en voorstel inschrijvingsprocedure) zijn bedoeld als achtergrondinformatie bij deze Oproep. De ondertekening van deze OPROEP slaat echter enkel op bovenstaande tekst en betekent niet noodzakelijk dat u instemt met alle details van deze twee documenten.

Eerste ondertekenaars

ACOD-Onderwijs & CGSP-Enseignement
Danièle Blumfarb, Présidente d’Éducation populaire
Marie Bocquillon, Institut d’Administration Scolaire (UMons)
Eric Bruggeman, Juriste à Infor Jeunes Laeken
Geoffroy Carly, Directeur des CEMEA Belgique
Jean-Pierre Coenen, Président de la Ligue des Droits de l’Enfant
Jacques Cornet, Sociologue, formateur d’enseignants à la Haute École HELMo
Katrien De Maegd, Lector, lerarenopleider en praktijkonderzoeker HOGEN
Noëlle De Smet, Auteur de “Au front des classes”, 2009
Johan De Wilde, Docent Hogeschool Odisee, voorzitter Velov, voorzitter LOP (secundair onderwijs) Aalst
Pascal Debruyne, Docent Hogeschool Odissee, voorzitter “Uit de marge”
Bernard Delvaux, Sociologue, Chercheur UCL-GIRSEF
Marc Demeuse, Institut d’Administration Scolaire, UMons
Jorre Dewitte, CGSP enseignement – régionale de Liège
Xavier Dumay, Professeur en Sciences de l’Education (UCLouvain)
Vincent Dupriez, Professeur en Sciences de l’Education (UCLouvain)
Pascal Durand, Professeur, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Liège
Jan Elen, Professor KU Leuven
François Ghesquière, Sociologue, membre de l’Observatoire belge des inégalités
Ignace Glorieux, professor VUB
Cécile Gorré, Présidente de l’Aped / Voorzistster Ovds
Philippe Hambye, Professeur de sociolinguistique, UCLouvain
Dirk Holemans, Hoofdredacteur Oikos
Benoît Jadin, Président de CGé
Sabine Kahn, Centre de Recherche en Sciences de l’Éducation (ULB)
Dimokritos Kavadias, Professor VUB
Henry Landroit, Fondateur de « L’Autre école » et de « L’école ouverte », membre d’Éducation populaire
Moritz Lennert, Secrétaire général de CGé
Nancy Libert, Algemeen Secretaris ACOD Onderwijs
Maarten Loopmans, Professor KU Leuven
Christine Mahy, Présidente du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Fred Mawet, ancienne Secrétaire générale de CGé
Ides Nicaise, Professor em KU Leuven
Marc Rigaux, Professor em UAntwerpen, voorzitter Masereelfonds Antwerpen
Elsa Roland, Chercheuse au Centre de Recherche en Sciences de l’Education (ULB)
Maarten Simons, Professor KU Leuven
Luc Toussaint, CGSP enseignement – régionale de Liège
Hendrik Van Maldeghem, Professor U Gent
Marie Verhoeven, Professeure de sociologie, UCLouvain
Danny Wildemeersch, Professor em KU Leuven
Karim Zahidi, Filosoof UAntwerpen en UGent, voorzitter Masereelfonds

Onderteken om ons initiatief te ondersteunen !