Bij de oprichting van het “watwerktcentrum” Leerpunt: troeven en limieten van evidence-based onderwijs

Facebooktwittermail

Op 15 november 2022 kondigde onderwijsminister Ben Weyts de oprichting aan van “Leerpunt”, een “onafhankelijk kenniscentrum” dat wetenschappelijk onderzoek rond effectief leren moet ontwikkelen, bundelen en vertalen naar de klaspraktijk. In de memorie van toelichting bij het decreet (dat nog moet gestemd worden in het Vlaams Parlement) lezen we:

“Het Leerpunt zoekt maximaal verbinding met gelijkaardige instellingen in het buitenland. Het maakt werk van deelname aan een internationaal netwerk met de watwerktcentra en met onderzoeksinstellingen uit landen waar een sterkere cultuur op het vlak van evidence informed onderwijspraktijk bestaat. In eerste instantie gaat het om Education Endowment Foundation (Engeland) en Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (Nederland).”

Evidence-based (of evidence-informed) education is de jongste jaren aan een stevige opmars bezig, in de voetsporen van evidence-based medicine, aanvankelijk in de Angelsaksische wereld, later in de lage Landen. En nu wordt dus voor het Vlaams onderwijs zo’n “watwerktcentrum” opgericht. Leerpunt wordt operationeel in 2023 met een startsubsidie van 2,5 miljoen euro.

In het jongste nummer van “De democratische school” (driemandelijks tijdschrift van Ovds) vind je een dossier over de troeven en de limieten van evidence-based onderwijs, in drie delen:

  1. een vergelijking met evidence-based medicine, de beloften en de realiteit
  2. de grote internationale enquêtes (PISA, TIMSS, PIRLS …), hun potentieel (aan gegevens) en de valkuilen
  3. het experimenteel onderzoek en de meta-analyses (bv Hattie) die deze onderzoeken samenvatten.Voor zijn artikel maakte Olivier Mottint, master in de onderwijswetenschappen en onderwijzer in een school in Henegouwen, gebruik van een zeventigtal referentiewerken.

Je kan het volledig dossier (de 3 delen) downloaden  Dossier EVIDENCE BASED ONDERWIJS 3 delen .

Hier vind je een link naar de drie afzonderlijke delen:

Deel 1:  https://www.skolo.org/nl/2022/11/11/19874/

Deel 2: https://www.skolo.org/nl/2022/11/11/evidence-based-aanpak-in-onderwijs-deel-2/

Deel 3: https://www.skolo.org/nl/2022/11/11/evidence-based-onderwijs-deel-3/

Als je ons driemaandelijks tijdschrift “De democratische school” wil ontvangen, kun je een abonnement nemen (15 euro voor een jaarabonnement; voor studenten: 7 euro) via dit formulier.