Open brief van 100 leerkrachten aan minister Weyts over ambitie inzake onderwijs en klimaat

Facebooktwittermail

Naar aanleiding van de klimaattop in Glasgow schreven schreven 100 leerkrachten en professoren op 15 november een open brief aan minister van Onderwijs Ben Weyts. Ze wijzen er op dat de minister graag uitpakt met ambitieuze verklaringen rond het Vlaams onderwijs (“de lat hoger leggen” , “de wereldtop”) maar dat de Vlaamse regering inzake klimaat weinig ambitie aan de dag legt.  “Hoe valt het te rijmen dat diezelfde Vlaamse regering dan opeens op de rem gaat staan op vlak van klimaatinspanningen, zodat diezelfde 1,6 miljoen jonge mensen steeds minder kans krijgen op een leefbare toekomst? Hoe moeten wij als onderwijzend personeel met deze contradictie omgaan?”. De initiatiefnemers vroegen een onderhoud met de minister.

Hieronder volgt de tekst van de “open brief”.

 

Geachte minister Ben Weyts, 

Als Vlaamse leerkrachten en professoren volgen wij de actualiteit op de voet, uit interesse, maar ook om deze te verwerken in onze lessen en erover in gesprek te gaan met onze leerlingen en studenten, zodat we hen mee kunnen vormen tot wereldburgers. De laatste weken volgden ook wij het dagelijkse nieuws over de klimaattop in Glasgow en daarbij was het teleurstellend om vast te stellen hoe ons land opnieuw zeer weinig klimaatambitie heeft getoond. Op binnenlands vlak was er geen politiek akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen, geen nationaal akkoord over de internationale klimaatfinanciering en opnieuw is België er niet in geslaagd om zich te voegen bij de High Ambition Coalition.

Als we naar de rol kijken die de Vlaamse regering hierin heeft gespeeld, is de situatie nog schrijnender. Vlaanderen heeft niet alleen niet ingestemd met een Belgische toetreding tot de high Ambition Coalition maar zou ook, samen met Polen, hebben geprobeerd om de Europese toetreding tot deze coalitie te verhinderen. Bovendien wilde Vlaanderen niet de tekst ondersteunen die de internationale publieke subsidies voor bepaalde fossiele energieprojecten in het vizier neemt.(*) Ook het Vlaamse klimaatplan, waarbij gestreefd wordt naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030 is onvoldoende: nl 7% lager dan de uitstootvermindering van 47% die de Europese Commissie naar voor schoof om de Europese emissies te reduceren conform met het Akkoord van Parijs.

Tegelijkertijd heeft diezelfde Vlaamse regering de bevoegdheid over het onderwijs van zo’n 1,6 miljoen kinderen, jongeren en studenten. Onderwijs dat ‘tot de wereldtop moet blijven behoren door te kiezen voor leerlingen, leerkrachten en directies’ en waarbij ‘de lat steeds hoog moet worden gelegd’.

Nu vragen wij ons het volgende af:  “Hoe valt het te rijmen dat diezelfde Vlaamse regering dan opeens op de rem gaat staan op vlak van klimaatinspanningen, zodat diezelfde 1,6 miljoen jonge mensen steeds minder kans krijgen op een leefbare toekomst?  Hoe moeten wij als onderwijzend personeel met deze contradictie omgaan? Hoe kunnen wij op een authentieke, oprechte manier lesgeven met dit gegeven als achtergrond?

Bovendien zijn wij het gewoon om ons voortdurend bij te scholen, onze lessen aan te passen aan de steeds veranderende eindtermen én de hervorming van het onderwijs..

We doen het allemaal omdat het van ons van bovenaf gevraagd wordt maar ook omdat we ervan uitgaan dat het goed zal zijn voor onze leerlingen en studenten.

Ons aanpassen kunnen we dus als de beste en misschien hebben we dit nog het meest bewezen tijdens de coronacrisis. Zoals u ook reeds erkende, hebben wij ons tijdens deze pandemie aangepast in het belang van onze leerlingen en studenten. Daartoe zijn wij bevoegd.

Momenteel is er een andere crisis aan de gang: de klimaatcrisis. De Vlaamse regering heeft de bevoegdheid op dat front. De afgelopen weken had de Vlaamse regering de gelegenheid bij uitstek om daarnaar te handelen en zich achter een ambitieus klimaatbeleid te scharen. En juist dat gebeurde niet op een afdoende manier.

Daarover willen wij leerkrachten en professoren, graag met u het gesprek aangaan. Hoe ziet u dit? Wat is de positie van de Vlaamse gemeenschap ten aanzien van de toekomst van onze leerlingen en studenten? Hoe moeten wij als leerkrachten, docenten en professoren onszelf zien binnen dit kader?

En tot slot: kunt u vanuit uw positie als onderwijsminister de expliciete vraag stellen aan de Vlaamse regering om de klimaatinspanningen op te schroeven? Uiteindelijk is dit wat ons bindt: een leefbare toekomst voor onze kinderen en jongeren.

Hopend op een persoonlijk onderhoud,

Hoogachtend,

Ondertekenaars van deze open brief, 15 november 2021: 

 

Johanna Vandenbussche, leerkracht secundair onderwijs en tevens coördinator en contactpersoon ( johahaha@yahoo.com.hk, tel: 0486 9470 45)

Liesbet Van Gompel, leerkracht secundair onderwijs

Tino Delabie, leerkracht secundair onderwijs (op pensioen)

Romy Aerts, leerkracht secundair onderwijs

Sara Vicca, hoogleraar docent gastprofessor Universiteit Antwerpen

Nele Vandersickel, Associate Professor Universiteit Gent

Dimo Kavadias, professor Vrije Universiteit Brussel

Marcel Gielis, gasprofessor KU Leuven

Johan Van Cleemput, professor KU Leuven

Peter Bogaerts, praktijkasisstent universiteit

Geert Synnave, leraar DKO

Birgitte Christophe, lerares DKO

Koen Van Meel, leerkracht secundair onderwijs

Eva Beys, leerkracht lager onderwijs

Anouk Leys, leerkracht secundair onderwijs

Geert Van Gele, leraar DKO

Peggy Stevens, leerkracht secundair onderwijs

An Dierickx, lesgever basiseducatie

Francis Vandenbroucke, gepensioneerd onderwijsinspecteur

Vincent Van Roy, leerkracht secundair onderwijs

Linda Weemaels, leerkracht secundair onderwijs

Ludo Merckx, gepensioneerd onderwijzer

Ellen Delahanty, lerares DKO

Sarah El Jari, Leerkracht lager onderwijs

Tine Demyttenaere, leerkracht secundair onderwijs

Peter Moeremans, leerkracht secundair onderwijs

Elisabeth Vereecken leerkracht secundair onderwijs

Ludo Vereecken leerkracht secundair onderwijs

Luc Van Overloop, ex-directeur en afgevaardigde bestuurder Onderwijsinstellingen

Marc Vandepitte, leerkracht secundair onderwijs (gepensioneerd)

Marleen Vaeremans, gepensioneerd lerares secundair onderwijs.

Marleen De Vry, leerkracht secundair onderwijs (gepensioneerd)

Simone De Bruyne, leerkracht secundair onderwijs (gepensioneerd)

Stefanie Kennes, leerkracht secundair onderwijs.

Leen Celis, leerkracht secundair onderwijs

Kitty Gittenaer, leerkracht secundair onderwijs

Kristel Bert, leerkracht secundair onderwijs

Gill Boeckmans, leerkracht volwassenenonderwijs

Yasmina Akhandaf, leerkracht secundair onderwijs

Reninka Vanden Dorpe, administratief medeweker basisonderwijs

Kathleen Drieskens, leerkracht secundair onderwijs

Myriam Bogaerts, leerkracht DKO

Dries De Vos, leerkracht secundair onderwijs

Sven Magnus, leraar volwassenenonderwijs

Isabelle Van Hoorde, leerkracht secundair onderwijs

Simon Heijens, leerkracht secundair onderwijs

Dirk Goffin, gepensioneerd leraar secundair onderwijs

Mia Dujardin, docent hoger onderwijs  (gepensioneerd)

Fanny van der Linde, leerkracht volwassenenonderwijs

Kaat Creyf, leerkracht secundair onderwijs

Jera Magnus, leerkracht secundair onderwijs

Vicky Vermeiren, leerkracht lager onderwijs

Leen Mertens, leerkracht secundair onderwijs

Tom Seerden, leerkracht secundair onderwijs

Kevin Van de Moortele, leerkracht secundair onderwijs

Ivona Popovska, leerkracht secundair onderwijs

Warren Gillis, leerkracht secundair onderwijs

Emeliek Garriau, leerkracht secundair onderwijs

Helena Lambrechts, leerkracht secundair onderwijs

Jon Straetmans, leerkracht secundair onderwijs

Hilde Langie, leerkracht secundair onderwijs

Daan Wouters, leerkracht volwassenenonderwijs

Simon Huylebroeck, leerkracht secundair onderwijs

Vicky Vermeiren, leerkracht lager onderwijs

Veerle Van Hecke,leerkracht volwassenenonderwijs

Herman Reynders, gepensioneerd leerkracht secundair onderwijs

Eddy Decreton, gepensioneerd leerkracht secundair onderwijs

Line De Witte leerkracht wiskunde en geschiedenis.

Elsie Maelbrancke, leerkracht secundair onderwijs

Sara Maissin, leerkracht secundair onderwijs

Senne Heremans, leerkracht lager onderwijs

Hans Proost, leerkracht secundair onderwijs

Vergauwen Bart, leerkracht secundair onderwijs

Gitta Houbrechts, leerkracht lager onderwijs

Ken Van Staeyeb, leerkracht secundair onderwijs

Urmila Cocquyt, leerkracht kleuteronderwijs

Leen Willaeys, leerkracht secundair onderwijs

An Wouters, docent volwassenenonderwijs

Leen Peeters, docent volwassenenonderwijs

Erika Declerck, docent volwassenenonderwijs

Kristof Jennes, leerkracht secundair onderwijs

Pieter Van de Water, leerkracht secundair onderwijs

Jo Van Damme, docent volwassenenonderwijs

Lucie Ackerman, leerkracht secundair onderwijs

Wim Michiel, leerkracht secundair onderwijs

Jasmin Hulsens, leerkracht secundair onderwijs

Birgitte Christophe, leerkracht deeltijds kunstonderwijs

Alexandra Konijn, leerkracht secundair onderwijs

Steven Vromman, gastspreker onderwijs duurzaamheid en klimaat

Lieselotte Wouters, leerkacht secundair onderwijs

Marie-Claire Catoul, leerkracht secundair onderwijs

L. Adriaenssen, leerkracht secundair onderwijs

Marjolein Moreau, leerkracht secundair onderwijs

Els Dedecker, leerkracht secundair onderwijs

Ward Maris, leerkracht secundair onderwijs

Jan Voorspoels, leerkracht secundair onderwijs

Ruth Roesbeke, administratief medewerker onderwijs

Lana de Jager, leerkracht secundair onderwijs

Nele Willems, administratief medewerker onderwijs

Valère Vangramberen, leerkracht Lager Onderwijs (op pensioen)

Veerle Willebrords, kleuterleidster (op pensioen)

Katrien Verschaeve. Leerkracht secundair onderwijs (op pensioen)

Lieve Leemans, leerkracht volwassenenonderwijs (gepensioneerd)

Peter Willaeys, ouder schoolgaande kinderen

Bart Remmerie, ouder schoolgaande kinderen

(*) zie artikel: ‘Vlaanderen maakt beroerde beurt op internationaal klimaattoneel’

‘Vlaanderen maakt beroerde beurt op internationaal klimaattoneel’

‘De warboel op de COP26 is tekenend voor de weinig flatterende manier waarop Vlaanderen zich lijkt te verhouden …