VIDEO. Ovds stelt een alternatief inschrijvingsbeleid voor.

Facebooktwittermail

Op 2 juni organiseerde Ovds een webinar rond het inschrijvingsbeleid in het Vlaams onderwijs. Na een schets van de omvang en de oorzaken van de sociale segregatie, van het huidig inschrijvingsbeleid en het nieuwe inschrijvingsdecreet (in voorbereiding), stelt de spreker het alternatief voor van Ovds:  een gemakkelijk bereikbare en sociaal gemengde school voor alle leerlingen, zonder afbreuk te doen aan de grondwettelijke vrije keuze. Je kan hier de conferentie van Tino Delabie bekijken. De discussie na de conferentie werd omwille van privacy niet op Youtube geplaatst.

Toegankelijkheid en sociale mix verzoenen zonder afbreuk te doen aan de grondwettelijke vrije keuze

In een maatschappij waar de schoolloopbaan een grote rol speelt voor de latere sociaal-economische positie, leidt de vrije schoolkeuze tot sociale segregatie. Rijke concentratiescholen bestaan naast arme concentratiescholen en sociaal gemengde scholen. Zowel in het Vlaams als in het Franstalig onderwijs is de ongelijkheid groter dan elders in Europa. Minister Weyts bereidt nu een nieuw inschrijvingsdecreet voor. Ovds stelt haar alternatief voor. Een empirische studie van Nico Hirtt (Ovds) en Bernard Delvaux (UCL) op basis van de reële leerlingenpopulatie van het lager onderwijs in het Brussels Gewest, toont aan dat het mogelijk is de leerlingen zo te verdelen dat de gemiddelde afstand van thuis naar school wordt gereduceerd en alle arme en bijna alle rijke concentratiescholen sociaal gemengde scholen worden.

Lees ook:

Studie van Nico Hirtt (Ovds) en Bernard Delvaux (Girsef, UCL) toont aan dat een ander inschrijvingsbeleid tot betere sociale mix kan leiden

Leidt de dubbele contingentering tot meer sociale mix? 

Reportage in “Koppen” toont noodzaak ander inschrijvingsbeleid (2013)

Verslag workshop “inschrijvingsbeleid” (2017) met Nico Hirtt en Nele Havermans