Onderwijsvakbonden dienen eisencahiers voor cao’s (2020-2024) in

Facebooktwittermail

De vier onderwijsvakbonden (ACOD Onderwijs, COC, COV, VSOA Onderwijs) hebben op 1 april in gemeenschappelijk vakbondsfront eisencahiers ingediend voor de onderwijscao’s (cao = conventionele arbeidsovereenkomst).  In het onderwijs gaat het om 3 cao’s. Er is een cao voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten), een cao voor de CBE (centra voor basiseducatie) en een cao voor het personeel dat onder de decreten “rechtspositie” valt, dat wil zeggen het gros van het onderwijs: basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs (cvo’s), deeltijds kunstonderwijs (dko), clb, internaten … De cao’s worden genummerd. Zo spreekt men van cao XII omdat er sinds de communautarisering van het onderwijs reeds 11 cao’s werden afgesloten tussen de vakbonden en de Vlaamse regering. Vroeger werden cao’s afgesloten met een duurtijd van 2 jaar, de huidige (2015-2019) en de volgende (2020-2024) cao’s behelzen een volledige regeerperiode.

De Vlaamse regering voorziet een budget voor de cao’s. Naar verluidt, zou het budget deze keer 175 miljoen bedragen, waarvan 142 miljoen voor cao XII en kleinere bedragen voor de cao’s van het hoger onderwijs en van de basiseducatie. In het verleden is het al gebeurd dat dit initieel budget door druk vanuit de vakbonden in de loop der onderhandelingen werd opgedreven. Het omgekeerde heeft zich ook al voorgedaan.

Hieronder kun je vier documenten downloaden: