Koning Boudewijn Stichting wijst op nefaste rol van de segregatie in ons onderwijs

Facebooktwittermail

Segregatie in het onderwijs blijft het grootste obstakel voor gelijke kansen voor leerlingen uit kwetsbare milieus en/of leerlingen met een migratieachtergrond. Dat is de belangrijkste vaststelling die voortkomt uit de analyse van de resultaten van Nederlandstalige en Franstalige leerlingen in de PISA-enquête 2015, uitgevoerd door de Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Égalité (GERME – ULB) op vraag van de Koning Boudewijnstichting

Deze vaststelling stemt overeen met de analyse van Nico Hirtt (Ovds) op basis van PISA 2015 (De democratische school, juni 2017).

Een video, gerealiseerd door de GERME-ULB, helpt om de mechanismen en de gevolgen van deze segregatie beter te begrijpen.

In zijn perscommuniqué bij het verschijnen van deze studie, schrijft de Koning Boudewijn Stichting:

“De Pisa-enquête, die de OESO sinds 2000 organiseert, toont met regelmatige tussenpozen dat de ongelijkheid in het onderwijs in België erg groot is. De recentste GERME-analyse benadrukt nog maar eens het gewicht van de sociaaleconomische achtergrond en de migratieachtergrond van leerlingen in zwakke schoolprestaties. Deze factoren wegen in België veel zwaarder door dan in de andere landen.

Een van de meest verontrustende vaststellingen van dit onderzoek is dat Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel zich wel bewust zijn van deze structurele kwaal, maar er niet in slagen ze aan te pakken. Leerlingen uit kwetsbare milieus of leerlingen met een migratieachtergrond hebben zo een dubbele handicap: ze hebben niet alleen af te rekenen met obstakels door hun origine, ze zitten ook samen in scholen die hen niet toestaan voldoende vooruitgang te boeken.

Internationale vergelijkingen tonen aan dat een gelijke toegang tot onderwijs ook mogelijk is voor leerlingen met een andere sociaaleconomische of migratieachtergrond, zonder dat de prestaties in het algemeen terugvallen.”

Lees het volledige rapport over het onderzoek Segregatie in het onderwijs overstijgen. Analyse van de resultaten van het PISA 2015-onderzoek in Vlaanderen en in de Federatie Wallonië-Brussel