Samenscholingsactie ‘Staken voor Verbetering’ (Leuven, 15 december)

Facebooktwittermail

De leerkrachten van meerdere secundaire scholen van Leuven en omstreken kwamen op 15 december om 10u bijeen in de refter van het Sint-Pieterscollege te Leuven om er te “Staken voor Verbetering”.

Leerkrachten uit het Heilig-Hartinstituut Heverlee, Sint-Pieterscollege, Sancta Maria, VTI, Heilig-Drievuldigheidscollege, Mater Dei, Don Bosco Groenveld, Paridaens, Sint-Fransicus, Sint-JozefKessel-Lo, Ter Bank, De Wijnpers,VIA 2 Tienen en Coloma Mechelen hadden allemaal hun rode pen bij om tijdens het staken toch nog werk te verzetten. Om te symboliseren dat ze – in tegenstelling tot enkele populaire opvattingen over het onderwijsberoep – eigenlijk niet de tijd hadden om te staken, maar er deze keer echt niets anders opzat gezien het onmenselijke besparingsbeleid van de Vlaamse en federale regering.

De actiegroep Staken voor Verbeteren ontstond enkele weken geleden in het Heilig-Hartinstituut Heverlee. De trigger was het ondoordachte voorstel om 1500 starters en zij-instromers te offeren op het besparingsaltaar door de noemer (het aantal lesuren) te verhogen naar 22 uren.Voor de collega’s die nog maar pas hun job in de privé hadden achtergelaten en bewust voor het onderwijs hadden gekozen, was dit een mokerslag! De kans dat dit voorstel het haalt is ondertussen omwille van het protest door leerkrachten én directies gelukkig zeer klein geworden.Maar de idee dat zoiets wordt bedacht door de onderwijskoepels zelf, hou je niet voor mogelijk…

Ook de accumulatie van besparingsmaatregelen (snijden in het pensioen, indexsprong, verhoging uren zonder aanpassing loon),het terugschroeven van de werkingsmiddelen met 4,5%, het impliciet steunen van de koepels van het cliché dat leerkrachten niet al te hard werken door er nog wat contacturen tegenaan te gooien, het blind zijn voor de nefaste gevolgen die dat voor de kwaliteit van het onderwijs als gevolg zou hebben, het uithollen van het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs en daarmee het uithollen van de strijd tegen sociale segregatie binnen ons onderwijs, het zo goed als opdoeken van Klasse etc.maakten dat enkele collega’s zich aan het schrijven van een visietekst zetten.

Deze tekst kan je vinden bij de petitie op avaaz.org die je nog steeds kan tekenen.

De visietekst had als voornaamste doelde ondoordachte, onevenwichtige en niet-toekomstgerichte besparingsvoorstellen van minister Crevits en van de onderwijskoepels aan te kaarten en daarnaast enkele constructieve voorstellen te lanceren, zonder de pretentie te hebben om sluitende antwoorden te leveren. De actiegroep bestond uit leden van verschillende strekking en dus werd er ook overeengekomen de actie niet te linken aan politieke partijen en vakbonden. Dit moest echt een actie van onderuit zijn, van de leraars op de werkvloer, en dat is het 100% geworden!

Al snel groeide deze groep uit tot een kern van ongeveer 15 collega’s. Ze vatten het plan op om te gaan “Staken voor Verbetering”. Om deze samenscholingsactie te laten doorgaan, zochten ze een centrale plaats, die ze vonden door middel van de vriendelijke logistieke steun van het Sint-Pieterscollege. Via het netwerk van de COC-afgevaardigden en via het persoonlijk gaan contacteren van scholen buiten de KSLeuven en leraarsopleidingen werden alle naburige scholen op de hoogte gebracht.

De facebookpagina
https://www.facebook.com/stakenvoorverbetering

werd het medium om iedereen te informeren en uit te nodigen voor de actie. Praktische taken werden verdeeld in kleinere werkgroepjes, de pers werd gecontacteerd, de visietekst werd steeds opnieuw bijgeschaafd.

Vandaag 15 december was het zover. Vanuit de verschillende deelnemende scholen stroomden de collega’s door de regen toe, ongeveer 130 in totaal, geteld door niet-professionele tellers (misschien hadden we dit aan onze collega’s van wiskunde moeten vragen). Het was een succes! Na een pakkende openingsspeech werd er stevig verbeterd én verbroederd! De pers werd vakkundig te woord gestaan door de woordvoerders, met als orgelpunt een reportage in Ter Zake vanavond om 20u, die ondergetekende volgden van ’s ochtends 8u tot het einde van de actie.

Het was hartverwarmend te zien dat onze zorgen en onze visie gedragen worden door een brede waaier van onderwijspersoneel uit alle scholen. De leerkrachten stáán er, samen zijn we sterk en samen zullen we blijven opkomen voor de opwaardering van ons beroep, voor toekomstgerichte maatregelen en voor het streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen!