Home Tags Wij staken voor verbetering

Tag: Wij staken voor verbetering

Samenscholingsactie ‘Staken voor Verbetering’ (Leuven, 15 december)

De leerkrachten van meerdere secundaire scholen van Leuven en omstreken kwamen op 15 december om 10u bijeen in de refter van het Sint-Pieterscollege te Leuven om er te “Staken voor Verbetering”.

Reportage op “Ter Zake” (vrt-tv) van ludieke actie Leuvense leraars “Wij staken voor verbetering”

Enkele weken geleden hebben leraars uit het secundair onderwijs van het Heilig Hartinstituut te Heverlee de koppen bij elkaar gestoken om na te denken over de "wilde" plannen van de federale (en Vlaamse) regering. Ze hebben een visietekst en bijhorende petitie opgesteld. Op 15 december organiseerden zij een ludieke actie in het Sint-Pieterscollege in Leuven onder het motto: "wij staken voor verbetering"

Petitie van Leuvense leraars tegen verhoging van de werklast in het onderwijs

Een groep Leuvense leraars nam het initiatief voor een petitie tegen besparingen in het onderwijs, meer bepaald tegen de door de Vlaamse regering aangekondigde verhoging van de arbeidsduur voor sommige leerkrachten. De petitie stelt o.a.: "De kwaliteit van het onderwijs zal zwaar lijden onder deze verhoging van de werklast. Mensen met een fulltime job nog meer uren voor de klas laten staan is niet haalbaar. De huidige werkdruk zorgt nu al voor te veel burn-outs". Deze laatste bewering wordt in elk geval bevestigd door een nieuwe studie van de Serv waaruit blijkt dat de onderwijssector nu reeds koploper is voor burn-outs op het werk.

Recente artikels