LOP kiest opnieuw voor inschrijvingsprocedure via het centrale aanmeldingsregister in Antwerpse basisscholen

Facebooktwittermail

Op dinsdag 21 september stemde het Antwerps lokaal overlegplatform basisonderwijs (LOP) over de inschrijvingsprocedure voor de Antwerpse basisscholen. Een meerderheid van 74 % van de onderwijspartners en 90% van de niet-onderwijspartners kiest opnieuw om te werken met het centrale aanmeldingsregister. Dat register werd vorig jaar in het leven geroepen om een einde te maken aan de lange wachtrijen voor de scholen.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van ouders, scholen en ondersteuners en de wettelijke voorwaarden om een verbeterd en klantvriendelijker aanmeldingsregister te ontwikkelen.
Wie zijn kind voor het schooljaar 2011-2012 wil inschrijven in een Antwerpse basisschool, kan zich zoals vorig jaar eerst online aanmelden.

Eerst elektronisch aanmelden, dan inschrijven

Van 19 januari tot 9 februari 2011 kunnen ouders die een kind hebben dat al naar school gaat, diens broertje of zusje aanmelden voor diezelfde school.

Nadat die aanvragen verwerkt zijn, start de aanmeldingsperiode voor iedereen. Die loopt van 16 februari tot 16 maart 2010. Aanmelden kan op de pc thuis, maar wie zelf geen pc heeft kan zoals vorig jaar ook op andere plaatsen terecht.

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan ze plaatsen heeft, bepaalt een rangorde welke leerlingen ingeschreven kunnen worden. De rangorde wordt gemaakt op basis van drie criteria:

• een deel van de plaatsen wordt verdeeld op afstand van de school tot de woonplaats

• een tweede deel op afstand van de school tot de werkplaats

• een derde deel op tijdstip van aanmelden op de website

Ouders worden verwittigd over de plaats van hun kind in de rangorde. Zo weten ze in welke school ze hun kind kunnen inschrijven.

Drie criteria: Afstand tot de woonplaats, afstand tot de werkplaats en chronologie van aanmelden

Om de rangorde te bepalen wordt eerst rekening gehouden met de decretaal vastgelegde voorrangsgroepen: broers en zussen (en eventueel GOK- of niet-GOK-leerlingen, als de school voor deze mogelijkheid koos).

Als er dan nog plaatsen zijn, wordt rekening gehouden met de afstand van de woonplaats tot de school, de afstand van de werkplaats tot de school of met het tijdstip van de online aanmelding. Scholen bepalen vooraf zelf welk percentage ze toekennen aan elk criterium, met een minimum van 30% voor het criterium afstand.

Het LOP zal de verdere praktische uitwerking verzorgen in een technische werkgroep.

Intensieve communicatiecampagne

Een intensieve communicatiecampagne vanaf december zal ervoor zorgen dat alle ouders op de hoogte zijn van de nieuwe inschrijvingsprocedure voor volgend schooljaar. Ouders zullen ondersteuning krijgen bij het elektronisch aanmelden waar nodig. Het LOP zal daarbij extra aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare groepen.

Meer info: Paul Mahieu, voorzitter LOP Basis Antwerpen, gsm 0478 208 528