Nieuwe aanmeldingsregeling voor het Gentse basisonderwijs

Facebooktwittermail

Ook in 2011 zal er voor de poorten van de Gentse basisscholen niet gekampeerd hoeven te worden. Op 16 september 2010 heeft het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs een nieuwe regeling goedgekeurd voor de elektronische aanmelding van nieuwe leerlingen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2011-2012.

Dat was nodig vanwege een wijziging in het Gelijke Onderwijskansendecreet op de laatste dag van het vorige schooljaar. Door die wijziging was de bestaande Gentse regeling, die nochtans door ruim driekwart van de ouders en een ruime meerderheid van scholen als positief beoordeeld werd en technisch vlot werkte, “illegaal” geworden. Het nieuwe decreet legt (voor één schooljaar) een aantal verregaande restricties en verplichtingen op met betrekking tot de criteria voor het rangordenen van aangemelde leerlingen. Het lokaal overlegplatform (LOP) heeft daarop de bestaande regeling herzien.

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2011-2012 zal voor de rangordening van de leerlingen behalve met de afstand “thuis – school” ook rekening gehouden worden met de afstand tussen de school en de werkplek van de ouders. Ouders die hun kind elektronisch aanmelden via www.meldjeaan.be zullen nu ook twee werkplekadressen kunnen ingeven als ze dat wensen. Zelf berekenen welke afstand de kortste is tot elk van de gekozen scholen hoeven de ouders niet te doen. De computer berekent dat zelf en bepaalt voor elke school waarvoor een kind aangemeld wordt, welke afstand voor dat kind de meest voordelige plaats in de rangordening oplevert.

Om te vermijden dat kinderen uit de buurt volledig verdrongen zouden worden door bijvoorbeeld de kinderen van werknemers in een groot kantoorgebouw vlakbij de school (wat in Gent op een aantal plaatsen het geval zou kunnen zijn), wordt met een vaste verdeelsleutel gewerkt: 25% van de vrije plaatsen gaat naar de rangordening op basis van “de kortste afstand”, 75% naar de rangordening op basis van de afstand “thuis –school”. De regeling geldt voor alle onderwijsnetten en alle basisscholen voor gewoon onderwijs in Gent.

De beslissing om een groot deel van de vrije plaatsen bljvend te reserveren voor kinderen die dicht bij de school wonen, is mede ingegeven door de prognoses die in het kader van het Gentse masterplan voor het onderwijs gemaakt werden. Daaruit blijkt dat vanaf volgend schooljaar ook in Gent een algemeen tekort aan plaatsen dreigt, vooral dan voor de jongste kleuters. Dat komt onder meer door een stijging van het Gentse geboortecijfer voor 2009 met maar liefst ruim 9% ten opzichte van 2008. Daarnaast is er ook een drastisch gestegen toevloed van anderstalige nieuwkomers.

Momenteel worden in een netoverschrijdende samenwerking o.l.v. de Gentse schepen van onderwijs alle zeilen bijgezet om ervoor te zorgen dat ook in september 2011 alle kinderen in Gent een plaats in het basisonderwijs krijgen. In die omstandigheden vond het LOP het niet aangewezen om veel plaatsen te reserveren in functie van de werkplek van hun ouders gezien dat wellicht ook extra kinderen van buiten Gent aan zou trekken. De voorzitter van het LOP benadrukt dat kinderen van buiten Gent nog altijd welkom zijn in Gentse basisscholen. De afgesproken regeling inzake rangordening van leerlingen heeft in de praktijk alleen gevolgen voor scholen waar er minder vrije plaatsen dan aangemelde leerlingen zijn.

Voorzitter: Jean Pierre Verhaeghe – 0474.294.083

(Bron: persbericht van LOP-Basisonderwijs Gent, 16 september 2010)