Waarom zakt het niveau ?

De tegenstanders van onderwijsvernieuwing beweren doorgaans dat de pogingen om het onderwijs te democratiseren hebben geleid of gedoemd zijn te leiden tot een neerwaartse...

Burgerinitiatieven willen onderwijs van onderuit veranderen

(Dit artikel verscheen eerder op De Wereld Morgen.) Een nieuwe tendens in het onderwijsveld: nu de onderwijshervorming met een sisser is geëindigd, willen burgerinitiatieven het...

De 6 uren voor de democratische school op zaterdag 18 november in Oudergem

Op 18 november 2017 organiseert Ovds zijn tweejaarlijkse "6 uren voor de democratische school". 's Ochtends kunt u deelnemen aan een aantal workshops, in...

Koning Boudewijn Stichting wijst op nefaste rol van de segregatie in ons onderwijs

Segregatie in het onderwijs blijft het grootste obstakel voor gelijke kansen voor leerlingen uit kwetsbare milieus en/of leerlingen met een migratieachtergrond. Dat is de...

PISA legt de mechanismen van de schoolse ongelijkheid bloot

In sommige Europese landen zijn de schoolse resultaten zeer sterk afhankelijk van de sociale afkomst van de leerlingen. In andere landen is die samenhang...

Zal uitbreiding duaal leren naar BSO en TSO vroegtijdige schooluitval terugdringen?

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op De Wereld Morgen in juni 2016. De laatste dagen verwijst minister van Onderwijs Crevits regelmatig naar het duaal leren...

Let op je woorden, ook als het gaat om onderwijs

Aanbevolen lectuur voor wie wil meepraten over politiek en samenleving: "Let op je woorden" van Jan Blommaert. De boodschap van Blommaert: laat je niet...

M- decreet: er zijn middelen, maar ze worden slecht aangewend

Een workshop over het M-decreet kon uiteraard niet ontbreken op de 8 uren voor de democratische school. Het decreet dat een deel van de leerlingen met handicaps een plaats in het gewoon onderwijs wil geven is het gespreksonderwerp van het lopend schooljaar. De workshop was zeer informatief, zij het dat er zonder leerkrachten in het panel weinig weerwerk was ten opzichte van de opties die het beleid heeft genomen.

De resultaten van de Ovds-leerlingenenquête rond klimaat en energie

In mei 2015 hield Ovds-Aped (Oproep voor een democratische school – Appel pour une école démocratique) bij 3200 leerlingen een enquête rond hun kennis over klimaatverandering, uitputting van fossiele energiebronnen en hernieuwbare energie. De leerlingen zaten in het 5de, 6de of 7de jaar (ASO, TSO of BSO) van het secundair onderwijs, verspreid over 109 scholen van het Vlaams en Franstalig onderwijs. De resultaten van de enquête werden voorgesteld op een persconferentie op 20 oktober in Brussel. Hieronder kunt u de gedetailleerde resultaten van deze enquête lezen (downloaden). Leraars (aardrijkskunde, natuurwetenschappen, PAV, economie ...) die het wensen, kunnen de enquête laten invullen door hun leerlingen en nadien de resultaten vergelijken met de juiste antwoorden. We publiceren hier het voorwoord van de voorzitster van Ovds bij de publicatie van de resultaten van deze leerlingenenquête. U kan onderaan dit artikel het volledig rapport downloaden.

Op zoveel miserie op de speelplaats was ik niet voorbereid

Lotte Beckers is journalist bij de krant “De Morgen”. Ze volgde afgelopen jaar een bacheloropleiding lager onderwijs. In “De Morgen” (25 augustus 2015) schreef ze een aangrijpend opiniestuk over de (kans)armoede in sommige scholen. Haar opiniestuk werd digitaal 30.000 maal gelezen op twee dagen tijd. Op 26 augustus was ze te gast in het Canvas-programma “De afspraak”. Daar maakte ze dit statement: “Er is discussie over of de school opvoedkundige taken moet overnemen. Maar mijn oordeel is dat je als school niet anders kan. Je kan een kind geen dt-regels aanleren als het 's morgens niet gegeten heeft. Je kan het geen meetkunde aanleren als de moeder in de psychiatrie zit en het kind geen opvang heeft. Je moét als school een manier vinden om basisbehoeften in te vullen. Anders kan je met die kinderen niet aan de slag.” Hieronder volgt het opiniestuk.

Recente artikels