Leerkrachten volwassenenonderwijs protesteren tegen uitsluiting van mensen zonder papieren

Leerkrachten van het volwassenenonderwijs (CVO’s) en de basiseducatie (CBE’s) voerden op 4 september actie op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Zij willen hun onvrede uiten over de uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit het volwassenenonderwijs. Het Onderwijsdecreet XXI stelt sinds vorig schooljaar namelijk een wettig verblijf als voorwaarde voor inschrijving.

Langer werken in het onderwijs

De kogel is door de kerk. De pensioen leeftijd werd met twee jaar opgetrokken en de uitstapregelingen zo goed als afgeschaft. Er komen wel overgangsmaatregelen, maar in de praktijk komt het er op neer dat de meeste collega’s zo’n vier jaar langer zullen moeten werken. Waar ze indertijd vanaf 58 jaar of zelfs vroeger konden stoppen zal dat nu voor de meesten in de toekomst minstens tot 62 jaar zijn.

Acties tegen uitsluiting mensen zonder papieren uit het volwassenenonderwijs

Op 27 oktober werd in Brussel, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Oostende, Brugge, Kortrijk, Sint-Truiden, Halle, Sint-Niklaas, Ronse ... actie gevoerd tegen het verbod op toegang tot het volwassenenonderwijs voor mensen zonder papieren.

Actie Babylon in Vlaanderen

Dinsdag 14 juni tussen 12u en 13u werd er in verscheidene Vlaamse steden actie gevoerd tegen de uitsluiting van volwassenen zonder geldige verblijfsdocumenten uit de lessen Nederlands. De actievoerders wilden beletten dat het Vlaams Parlement op 16 juni het betreffende decreet zou goedkeuren.

Vlaamse regering wil mensen zonder papieren uitsluiten van lessen Nederlands (NT2)

De Vlaamse regering wil via Onderwijsdecreet XXI mensen zonder papieren uitsluiten van de lessen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) in het volwassenenonderwijs. Het argument dat zo de lange wachtlijsten voor lessen NT2 kunnen worden weggewerkt, werd door de Raad van State van tafel geveegd. Het Kruispunt Migratie-Integratie heeft ook andere argumenten van de Vlaamse regering juridisch weerlegd. Tegen de uitsluiting van de mensen zonder papieren rijst een breed protest.

Minister Pascal Smet dumpt Brussels meertalig bicultureel-onderwijs

Minister van Onderwijs Pascal Smet stopt de financiering van zes projecten voor meertalig onderwijs in Brussel. Het gaat om projecten rond 'Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur' (OETC). Het Brussels integratiecentrum Foyer startte zo'n 30 jaar geleden met dergelijke projecten waarbij kleuters en lagere schoolkinderen ook lessen in de moedertaal (Turks, Italiaans, Spaans) krijgen. Zo worden in de basissschool Sint-Joost-Aan-Zee in Sint-Joost-ten-Node bijvoorbeeld lessen Turks gegeven. Hieronder volgt een reactie van Foyer op de beslissing van de minister.

Succesvolle staking en 1500 betogers

Op woensdag 23 maart staakte het personeel van het stedelijk onderwijs Antwerpen. De staking werd goed opgevolgd. In het basisonderwijs waren vele scholen dicht. In de secundaire scholen werd weinig of geen les gegeven. Een stoet met ongeveer 1500 manifestanten vertrok van de Vogelenmarkt naar de "Toren", het administratief gebouw van het Stedelijk Onderwijs. Daar sprak Walter Hens, provinciaal secretaris ACOD-onderwijs de betogers toe. Hij waarschuwde de leiding van het autonoom gemeentebedrijf dat "we hier zullen terug staan en nog talrijker dan vandaag" als de plannen voor de verhoogde prestatieregeling niet worden herzien.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen: ‘Personeel kraken is vragen om staken’

Woensdagavond, 16 maart. Een ongewoon druk bijgewoonde vergadering van de socialistische onderwijsvakbond in het Bondsgebouw te Antwerpen. Onder het motto ‘Personeel kraken, is vragen om staken’ werd bijna unaniem beslist een algemene staking op 23 maart in het Stedelijk onderwijs te organiseren.

“Besparingen in onderwijs zijn kortzichtig”

De Vlaamse regering heeft beslist om dit jaar 72 miljoen euro te besparen, en in 2011 ongeveer het dubbele. Op zich geen grote bedragen, maar de aangekondigde maatregelen zullen rechtstreeks gevoeld worden en zullen pijn doen. Dat schrijven de directies en personeelsafgevaardigden van de tien secundaire scholen van de scholengemeenschap KSO regio Mechelen.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen wordt “autonoom gemeentelijk bedrijf”

Op 21 juni besliste de meerderheid in de Antwerpse gemeenteraad dat het onderwijzend personeel van het Stedelijk Onderwijs vanaf volgend schooljaar wordt overgeheveld naar een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB). De oprichting van deze AGB werd reeds in oktober 2009 beslist. Sindsdien waren er maanden onderhandelingen tussen het Stadsbestuur en de vakbonden. De 4 onderwijsvakbonden (ACOD-Onderwijs, COC, COV, VSOA) tekenden uiteindelijk een protocol van niet-akkoord. Op woensdagnamiddag 26 mei organiseerden ze een begrafenisstoet waarin het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen na 191 jaar openbaar onderwijs symbolisch ten grave werd gedragen. 500 leerkrachten namen, ondanks de stortregen, deel aan deze protestactie. (foto: Ron Lootens)

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.