Op 11 oktober betoogt het hoger onderwijs voor meer midddelen

Facebooktwittermail

Op woensdag 11 oktober organiseren alle onderwijsvakbonden, samen met studenten, in Brussel een betoging om van de Vlaamse regering méér middelen te eisen voor het hoger onderwijs.  In onderstaande tekst en in bijhorende flyer Betoging 11 oktober Hoger Onderwijs vind je de nodige achtergrondinformatie en de oproep om aan deze betoging deel te nemen.

 

Ons geld is OP! Meer middelen voor hogescholen en universiteiten!

Ruim 667 miljoen euro: dat is het bedrag dat de hogescholen en universiteiten van de Vlaamse gemeenschap elk jaar mislopen als gevolg van besparingsmaatregelen over de voorbije 15 jaar.

Ondanks het Financieringsdecreet van 2008 daalde de financiering per student van ruim 9.500 euro per jaar naar minder dan 7.500 euro per jaar. Mocht die financiering gelijk gebleven zijn, dan zou het hoger onderwijs elk jaar 667 miljoen euro per jaar extra krijgen aan werkingsmiddelen.

Vanaf 11 oktober is het geld op.

Daarom roepen de vakbonden in het hoger onderwijs op tot een betoging in Brussel op de dag waarop ons geld op is: 11 oktober 2023. We roepen de besturen, het personeel en de studenten van alle universiteiten en hogescholen van de Vlaamse gemeenschap op om meer middelen voor hoger onderwijs te eisen.

Voer het financieringsdecreet correct uit

Sinds 2008 heeft elke Vlaamse minister van onderwijs bespaard op het hoger onderwijs door het Financieringsdecreet NIET te volgen: indexeringen werden niet of slechts gedeeltelijk toegekend, er werden lineaire besparingen doorgevoerd en de voorziene “kliks” (waarbij de financiering in lijn is met de studentenaantallen) werden niet gerespecteerd.

Deze besparingen zorgden voor een gestage achteruitgang van de financiering terwijl het aantal studenten in het hoger onderwijs toenam van 215.000 studenten toen naar 315.000 studenten vandaag. In euro’s lijkt het alsof er meer wordt besteed aan hoger onderwijs maar door de inflatie zijn de middelen sterk in waarde gedaald.

Besparen op hoger onderwijs leidt tot jobverlies, verhoogde werkdruk en gebrek aan investeringen in gebouwen en uitrusting

Het gevolg van deze besparingen is dat jobs verloren gaan, soms door het niet vervangen van collega’s die vertrekken, soms door rechtstreekse ontslagen. De werklast voor de overblijvers stijgt, in het bijzonder in het licht van de toenemende onderwijs- en onderzoeksbelasting: er zijn meer studenten, meer onderzoeksprojecten en meer jonge onderzoekers op externe financiering die allemaal begeleiding en ondersteuning moeten krijgen. Deze situatie veroorzaakt een enorme werkdruk, het presteren van steeds meer overuren en werkuitval (o.a. door burnout).

Tegelijk besparen universiteiten en hogescholen ook op uitrusting, gebouwen, sociale voorzieningen en ondersteuning. Elk jaar vergroot de kloof tussen de beschikbare middelen en wat er nodig is om kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek te kunnen realiseren.

Wij slikken het niet langer

De situatie is intussen onhoudbaar. Het ongenoegen onder het personeel, de studenten en de besturen van de hogescholen en universiteiten is groot. Het is tijd om het passieve ongenoegen om te zetten in actief verzet. We willen dat het Financieringsdecreet wordt nageleefd en dat de financiering per student wordt gerespecteerd.

In de aanloop naar de betoging van 11 oktober presenteren we onze Vlaamse ministers en parlementairen de factuur voor de reële studiekosten van studenten en van de instellingen.

Doe mee, en kom op 11 oktober 2023 om 13u naar Brussel.

Afspraak: Koning Albert II laan nr 1 (via Noordstation), Brussel

Meer info:

flyer Betoging 11 oktober Hoger Onderwijs

https://www.facebook.com/events/1527652181391062