Ides Nicaise over armoede in het onderwijs (video)

Facebooktwittermail

De Wereld Morgen maakte een interview met professor Ides Nicaise (HIVA KULeuven) over armoede in het onderwijs.

Wanneer ben je arm? Hoe beïnvloedt armoede het leren op school? Waarom worden kinderen die in armoede opgroeien vaak naar het buitengewoon onderwijs of het beroepsonderwijs gestuurd?

Je kan de video (8 minuten) hier bekijken:

 

Enkele uittreksels uit de video:

“Er gaat terecht veel aandacht naar de problematiek van de lege brooddozen en de onbetaalde schoolrekeningen. Maar dat is niet het enige.”

“De ene kan elk jaar op vakantie met het vliegtuig. Vakantie is enorm leerrijk voor kinderen. Je leert een andere taal, je leert jezelf organiseren, dat is een fantastische informele kans om te leren. Maar de ander blijft thuis, speelt op het lokale speelplein. Dat creëert verdere ongelijkheid op school.”

“De ene heeft vrienden die kunnen inspringen om bijles te geven, of kan het zich veroorloven om daarvoor te betalen, de ander kan dat niet.”

“Men gaat er impliciet van uit dat kinderen een vast leervermogen hebben, in het jargon een ‘fixed mindset’, en dat het daarom belangrijk is de leerlingen zo snel mogelijk op het juiste traject te zetten. Nochtans is dat wetenschappelijk helemaal niet bewezen.”

“Kansarme kinderen in Vlaanderen blijven vijfmaal vaker zitten dan kansrijke kinderen.”

“Oriëntering op zeer vroege leeftijd wordt vooral bepaald door sociale herkomst. Leerkrachten proberen voort te gaan op hoe leerlingen presteren op examens, maar die resultaten zijn ook zeer sterk bepaald door sociale herkomst. Het ene kind wordt thuis veel beter geholpen dan het andere.”

“Scholen met kansarme leerlingen krijgen extra middelen om hen beter te ondersteunen. We hebben gezien dat dat werkt, maar helaas slechts in beperkte mate. Belangrijk is dat de structurele tekorten in ons onderwijs worden aangepakt.”

Dit artikel (en de video) werden overgenomen uit De Wereld Morgen: Video explainer: armoede in het onderwijs – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

https://youtu.be/7iJiwwzjMsE

 

Ides Nicaise is hoofd van de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren van het Hoger Instituut voor de Arbeid en hoofddocent aan de KULeuven.