Leerkrachten, werk mee aan onze enquête over “het niveau van ons onderwijs”

Facebooktwittermail

Daalt het niveau van ons onderwijs ? Of is er integendeel eerder een stijging? Waarover moeten we ons ongerust maken? Waarover kunnen we ons verheugen? Welke rol spelen eindtermen en leerplannen, pedagogische vernieuwingen, culturele en sociale veranderingen in de evolutie van het onderwijspeil?

Deze vragen verdienen beter dan een simplistisch antwoord.

Daarom organiseert de lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school) een grote enquête om de inzichten en ervaringen van vele leerkrachten (en ex-leerkrachten) samen te brengen.

Om de enquête ernstig in te vullen vragen we een kwartier van uw tijd.

Op het einde van elk onderdeel is er ruimte voor nuancering, precisering, toelichting. Dit vergt natuurlijk iets méér tijd.

U kan de enquête eventueel in stappen invullen (op het einde van een onderdeel klikt u dan op “vooruitgang bewaren en later hervatten”). Als u dus – al dan niet in stappen – ook de “open” vragen kunt beantwoorden, zijn we u dubbel dankbaar.

Uw reflecties en getuigenissen dragen in belangrijke mate bij om klaarheid te scheppen. En om voorstellen te formuleren voor een beter onderwijs, een ambitieuze School voor allen.

Klik hier om onze enquête in te vullen !

Om representatief te zijn mikken we op minstens 2000 ingevulde enquêtes. Daarom vragen we u om ook collega’s uit te nodigen de enquête in te vullen.

Met deze flyer kun je collega’s aanspreken

Kun je onderstaande flyer op enkele exemplaren afdrukken en verspreiden in de leraarszaal? (via de QR-code kunnen collega’s rechtstreeks de enquête invullen). Je kan de flyer natuurlijk ook digitaal zo ruim mogelijk helpen verspreiden: bij de collega’s van uw school, bij vrienden van andere scholen, enz.

De flyer in formaat A4: Flyer enquête N (A4)

De flyer in formaat 2xA5: Flyer enquête (2xA5) N PDF

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!

Op zaterdag 22 april organiseert Ovds in Leuven een nationale studiedag rond sociale segregatie in het onderwijs en een alternatief inschrijvingsbeleid