Leerkrachten, werk mee aan onze enquête over “het niveau van ons onderwijs”

Facebooktwittermail

Daalt het niveau van ons onderwijs ? Of is er eerder een stijging? Waarover moeten we ons ongerust maken? Waarover kunnen we ons verheugen? Welke rol spelen eindtermen en leerplannen, pedagogische vernieuwingen, culturele en sociale veranderingen in de evolutie van het onderwijspeil?

Deze vragen verdienen beter dan een simplistisch antwoord.

Daarom organiseert de lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school) een grote enquête om de inzichten en ervaringen van vele leerkrachten (en ex-leerkrachten) samen te brengen.

Om de enquête ernstig in te vullen vragen we een kwartier van uw tijd.

Op het einde van elk onderdeel is er ruimte voor nuancering, precisering, toelichting. Dit vergt natuurlijk iets méér tijd.

U kan de enquête eventueel in stappen invullen (op het einde van een onderdeel klikt u dan op “vooruitgang bewaren en later hervatten”). Als u dus – al dan niet in stappen – ook de “open” vragen kunt beantwoorden, zijn we u dubbel dankbaar.

Uw reflecties en getuigenissen dragen in belangrijke mate bij om klaarheid te scheppen. En om voorstellen te formuleren voor een beter onderwijs, een ambitieuze School voor allen.

Met deze flyer kun je collega’s aanspreken

Kun je onderstaande flyer op enkele exemplaren afdrukken en verspreiden in de leraarszaal? (via de QR-code kunnen collega’s rechtstreeks de enquête invullen). Je kan de flyer natuurlijk ook digitaal zo ruim mogelijk helpen verspreiden: bij de collega’s van uw school, bij vrienden van andere scholen, enz.

De flyer in formaat A4: Flyer enquête N (A4)

De flyer in formaat 2xA5: Flyer enquête (2xA5) N PDF

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!

Deze enquête werd afgesloten op het einde van het schooljaar (30 juni 2023). 

De resultaten worden verwerkt tijdens de grote vakantie en zullen daarna gepubliceerd worden.