Met veel of weinig leerlingen in een klas, maakt het een verschil?

Facebooktwittermail

“Minder leerlingen per klas, dat klinkt sympathiek. Maar dat is heel kostelijk en het is niet bewezen dat het werkt”. Een andere reactie die pleitbezorgers voor een betere omkadering soms horen, luidt: “O.K. Maar laat ons beginnen met een betere lerarenopleiding. Voorzie ze van hulpmiddelen zodat ze voordeel halen uit die kleinere klassen. Anders zal dat niets opleveren”. Wat is hier van aan? Is het waar dat kleinere klassen op zich tot niets strekken?

In dit dossier zullen we deze opmerkingen bespreken. We zullen ons baseren op drie onderzoeken. We beginnen met het Amerikaanse STAR-onderzoek. Een grootschalig longitudinaal onderzoek waarbij de (latere) prestaties worden vergeleken van leerlingen die vier jaar in normale klassen lagere school liepen met leerlingen die eerst in kleine klassen zaten. De tweede studie is een onderzoek naar de effecten van de splitsing van de klassen die vanaf 1962 in Zweden werd ingevoerd. De derde studie is een meta-analyse uitgevoerd door het Franse IPP (Institut des Politiques Publiques) waarbij 11 onderzoeken met betrekking tot de effecten van kleinere klassen worden vergeleken. We vroegen ons af of zich uit al deze onderzoeken betrouwbare trends aftekenen die tot concrete besluiten leiden.

Uit de drie hier bestudeerde onderzoeken blijkt dat het niet ernstig of niet intellectueel eerlijk is te twijfelen aan het positieve effect van een intelligente toepassing van het verminderen van de klasgrootte.

Jean-Pierre Kerckhofs

Je kan dit artikel hier volledig lezen: Kleine klassen website

Dit artikel verscheen in De democratische school (Ovds), nr 85, maart 2021

Op maandag 17 mei  (20u – 21u30) organiseert Ovds een webinar rond dit thema “Kleine klassen, grote klassen, maakt het een verschil?”. Deze webinar staat open voor alle geïnteresseerden. Je moet wel vooraf inschrijven.

Bekijk hier een inleidend filmpje (3 minuten) “Waarom kleine klassen?”