Regeerakkoord in Franstalig België: de school weer wat minder democratisch

Facebooktwittermail

Persbericht van Oproep voor een democratische school

Oproep voor een democratische school voerde campagne tegen de zwakheden en inconsistenties van het Pacte d’Excellence in Franstalig België. Spijtig genoeg moesten we het volgende vaststellen:

 • Een dramatisch gebrek aan middelen om kinderen vanaf hun prille jaren enthousiast te maken voor kennis en schoolwerk.
 • Een onbegrijpelijke gebrek aan maatregelen tegen de belangrijkste oorzaak van schoolongelijkheid: sociale segregatie en haar belangrijkste oorzaak, de quasi-schoolmarkt.
 • Enkel op papier een gemeenschappelijke kern, niet organisch gescheiden van de bovenbouw en dus niet-structureel.
 • Een inhoud die enkel focust op de “basisvaardigheden”, ten koste van een algemene opleiding waarin de leerling de wereld leert begrijpen.
 • Geen echte “polytechnische” dimensie, nochtans een essentieel aspect van burgerschapsvorming.
 • Begeleidingsplannen en doelcontracten die alle verantwoordelijkheid voor wat er mis loopt op de rug van de leraren schuiven.

Met dit pakt liepen we het risico van een mislukking, zelfs een verdere afname van de onderwijsambities en een groeiende kloof tussen scholen.
Het is duidelijk dat de beleidsverklaring van de nieuwe meerderheid PS-MR-Ecolo het pakt helemaal niet corrigeert, en ons nog verder in de verkeerde richting leidt.
Het regeerakkoord leidt ons nog verder weg van een echt kerncurriculum door “begeleidende activiteiten” te bieden vanaf het derde jaar. Dat betekent in praktijk een vroege specialisatie.

 • De breuk tussen lager en lager secundair onderwijs wordt gebetonneerd door het invoeren van een verplichte en certificerende CEB-test.
 • In plaats van de schoolmarkt in vraag te stellen, wordt de enige bestaande regelgevende bepaling, het inschrijvingsdecreet, ingetrokken en wordt de “vrije keuze” versterkt onder het mom van deelname aan een “pedagogisch project”.
 • Remediering en persoonlijke ondersteuning zullen tijdens de gewone lessen gebeuren, niet in extra tijd.
 • De polytechnische dimensie van het kerncurriculum is gereduceerd tot een manier om leerlingen te oriënteren en selecteren.
 • Beroepsonderwijs zal na de gemeenschappelijke basisvorming geen algemene vorming meer omvatten.

Ovds vraagt ​​de progressieve krachten om deze maatregelen te verwerpen en een ambitieuze emancipatorische visie te verdedigen, met diepgaande structurele hervormingen:

 • Elk kind een dichtbij gelegen en sociaal gemengde school aanbieden gedurende de hele schoolloopbaan.
 • Klassen van maximaal 15 of 16 leerlingen voor de eerste jaren van het leerplichtonderwijs.
 • Een algemene en polytechnische opleiding op hoog niveau, waarbij praktijk en theorie, klassieke opleiding en begrip van de wereld van de arbeid worden gecombineerd.
 • Een open school, een echte plaats van leven, die activiteiten onder toezicht aanbiedt na schooltijd in het weekend en tijdens vakanties.
 • En eens dat allemaal gerealiseerd is, een structurele gemeenschappelijke basisvorming tot 16 jaar.

 

(Lees ook, op onze Franstalige website, het artikel van Nico Hirtt : “En septembre, les promesses de démocratisation scolaire se ramassent à la pelle”)