Gemeenschappelijk vakbondsfront roept op tot staking in het onderwijs op woensdag 20 maart

Facebooktwittermail

Onderwijsstaking 20 maart: Waarom? Daarom!

Affiche onderwijsstaking klein

De 4 onderwijsvakbonden COV, COC, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs roepen een onderwijsstaking uit in alle sectoren op woensdag 20 maart 2019.“Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft.”Het onderwijs vraagt na 26 mei sterke investeringsregeringen, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen.

De noden in het onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk, terwijl de maatschappelijke druk en ambitie voor onderwijs toeneemt. De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven.  De uitrol van het M-decreet blijft te weinig ondersteund. De roep om investeringen in onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord. Dáárom staakt het onderwijs op 20 maart. Met het oog op de toekomst!

  • Investeren in onderwijs zorgt zélf voor een maatschappelijk besparingdoor lagere kosten in gezondheidszorg, werkloosheid, armoedebeleid, gelijke kansen. Het beleid luistert echter niet. De te weinige maatregelen komen te laat en te traag terwijl de noodkreten zich opstapelen. Hierdoor is de toekomst van de leerlingen, studenten en cursisten in gevaar.
  • De draagkracht van de onderwijsteams wordt al lang ruimschoots overschreden. In onderwijsniveaus en sectoren ontbreken de noodzakelijke omkadering en werkingsmiddelen. De uitrol van het M-decreet sinds 2014, lijdt nog steeds onder te weinig ondersteuning in de klas, en gebrek aan oplossingen voor het buitengewoon onderwijs. Wel zichtbaar:stijgende werkdruk,ziektecijfers  met op kop de psychosocialeaandoeningen, directeurs en starters die uitstromen. Er moet meer rekening gehouden worden met denoden en inbreng van het personeelvia sociaal overleg op alle niveaus. Tenslotte leverden de aanslependepensioendebattenniets meer op dan langer werken voor een lager pensioen. Sterker nog: de federale regering sluit af zonder totaaloplossing voor de zware beroepen.

Onderwijs wil geen besparingsregeringen meer. De investeringen moeten duidelijk in de volgende Vlaamse en federale regeerakkoorden ingeschreven staan. De noden zijn duidelijk. De ongerustheid over de gevolgen voor onze onderwijskwaliteit is groot. Onderwijs staakt op 20 maart met het oog op de toekomst!

 

Affiche onderwijsstaking klein