Tijdsbestedingsonderzoek: lesweken van 48 uren voor voltijdse leerkracht

Facebooktwittermail

Minister Crevits maakte op 19 september de resultaten bekend van het “grote tijdsbestedingsonderzoek”. 9596 leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs registreerden gedurende een week hun activiteiten. Het onderzoek liep tussen eind januari en eind april 2018 en behelst dus ook het krokus- en het paasverlof.

Lange werkweken, ook voor deeltijdsen

Geprojecteerd op een volledig kalenderjaar (inclusief de vakanties) besteden de deelnemende leerkrachten (voltijds en deeltijds werkenden samen) gemiddeld 39u31’ per week aan hun job. Tijdens een lesweek is dat 46u en tijdens een vakantieweek 17u23’.

Voltijdse opdracht: meer dan 41 uren per week

Een voltijdse opdracht neemt in het basis onderwijs 41u11’ in beslag, in het secundair onderwijs is dat 41u50’. Tijdens de lesweken bedraagt de werktijd van een voltijdse leerkracht in het basisonderwijs 49u30’ per week, in het secundair onderwijs is dit 47u59’ per week. Basis- en secundair onderwijs samen is dat gemiddeld 48u42’ tijdens een lesweek.. Een 4/5de opdracht beslaat 45u35’ per lesweek.

Leerkrachten geven les, bereiden hun lessen voor, verbeteren het werk van leerlingen; aan deze basistaken wordt ongeveer 60% van de werktijd besteed in het basisonderwijs, 68% in het secundair onderwijs (over een volledig kalenderjaar). De overige werktijd gaat naar administratie, schoolorganisatie en beleid (22% – basis; 15% – secundair). Professioneel overleg beslaat ongeveer 10% van de werktijd.

27% à 41% van de werktijd wordt thuis gepresteerd

Voor de meeste leerkrachten situeert de werkdag zich tussen 8:00 en 16:00 (inclusief de middag), tijdens de avond is op elk moment tussen 19:30 en 21:30 30% van de leerkrachten aan het werk, ook op zondagavond is er een duidelijke piek. Naast de school is thuis dan ook een belangrijke werkplaats. Leerkrachten uit het basisonderwijs besteden ongeveer 27% van de totale werktijd thuis (vakanties inbegrepen), bij leerkrachten uit het secundair onderwijs is dat zelfs 41%.

Leerkrachten basisonderwijs halen meest voldoening uit het werk

De leerkrachten basisonderwijs halen meer voldoening uit het werk dan hun collega’s uit het secundair onderwijs. De laagste graad van voldoening vinden we bij leerkrachten in het ASO (2de/3de graad), de hoogste in het buitengewoon basisonderwijs en het BSO en DBSO.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Voor gedetailleerde informatie over dit tijdsbestedingsonderzoek:


http://onderwijs.vlaanderen.be/onderzoek-tijdsbesteding-leraren-basis-en-secundair-onderwijs

http://www.vub.ac.be/TOR/

Reacties van onderwijsvakbonden:

https://coc.be/files/newsitems/.987/COC_oproep_Vlaamse_Regering_loopbaanpact.pdf

https://cov.acv-online.be/COV/actueel/nieuws-en-opinie/2015/Overzicht/20180919-werkdruk-leraar-ligt-te-hoog.html

http://www.acodonderwijs.be/tijdsbestedingsonderzoek-toont-aan-job-van-leerkracht-houdt-nooit-op/