Vormingsdag Ovds-leden op zaterdag 27 juni , Brussel

Facebooktwittermail

Op zaterdag 27 juni (10u – 15u) organiseert Ovds opnieuw een vormingsdag voor haar leden. Deze vorming richt zich op de eerste plaats op de leden die actief zijn in de regionale groepen maar elk lid is van harte welkom. De doelstelling van de dag is doorheen vorming en discussie beter in staat te zijn om de standpunten van Ovds met kennis van zaken en met overtuiging te verdedigen. Het thema van deze vormingsdag is de relatie tussen het onderwijs en de bedrijfswereld.

Waar ?

De vormingsdag gaat door in het cultureel centrum “De Pianofabriek”, Fortstraat 35, St. Gillis-Brussel (10 minuten te voet vanuit het Zuidstation, Brussel of nabij metrostation Parvis St Gillis).

Wanneer?

Zaterdag 27 juni van 10u tot 15u.Welkom vanaf 9u30 (koffie).Er wordt een middagpauze voorzien om 12u. U kan een lunchpakket meebrengen of iets eten in de buurt.

Gratis

Deelname is gratis, maar voorbehouden voor leden van Ovds-Aped. Wie geen lid (meer) is, kan ter plaatse zijn lidgeld (15 euro) betalen.

Thema

Het thema dat we voor deze vormingsdag gekozen hebben is de relatie tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. We willen de standpunten van Ovds bediscussiëren en verfijnen aan de hand van een aantal actuele vragen en debatten.

– Moet het aanbod aan studierichtingen aangepast zijn aan de noden van de arbeidsmarkt, met name de « knelpuntberoepen » ? Dat is een belangrijke vraag in het licht van de conceptnota die minister Crevits voorbereidt rond de architectuur van de studierichtingen in het secundair onderwijs (na de studie over de screening van de studiegebieden en hun finaliteit)

– Onlangs waren alle Belgische ministers van onderwijs, samen met de koning en de werkgeversfederaties, in Duitsland om er het stelsel van het “duaal leren” te bestuderen. De Vlaamse regering heeft een nota goedgekeurd rond een opwaardering van het “duaal leren”(opleiding op de werkvloer). In het voltijds onderwijs is het gewicht van de stagesin het tso en bso de jongste jaren toegenomen. Wat is ons standpunt rond duaal leren en rond stages?

– De vorige Vlaamse regering lanceerde een campagne “STEM” (Science, technology, engineering, mathematics). In het lager onderwijs wordt “techniek” opgewaardeerd. Een 50-tal secundaire scholen starten met een STEM-studierichting in de eerste graad. Op veel plaatsen schieten STEM-academies uit de grond waar jongeren in hun vrije tijd leren programmeren of met techniek (bv robotten) bezig zijn. Werkgeversorganisaties zoals bv Agoria hopen dat STEM zal leiden tot een grotere instroom in de nijverheidstechnische studierichtingen van het secundair en hoger onderwijs. Wat vinden wij positief of negatief aan “STEM”?

– In het Franstalig onderwijs zijn er gelijkaardige ontwikkelingen en debatten. De afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt is bv een belangrijk thema in het “Pacte d’Excellence » van onderwijsminister Joëlle Milquet.

Methode

Het grootste deel van de tijd zal besteed worden aan discussie (in kleine groepjes en plenair) om onze Ovds-standpunten te toetsen en te verfijnen aan de hand van een aantal case-studies (zie deelthema’s supra).

Enkele fundamentele Ovds-standpunten rond deze materie zullen wel opgefrist worden: onze visie op een veelzijdige en gemeenschappelijke vorming om “de wereld de begrijpen en te veranderen”, polytechnisch onderwijs, analyse over de polarisering op de arbeidsmarkt en de gevolgen voor het onderwijs. We zullen daarbij vooral steunen op dossiers die verschenen in ons tijdschrift “De democratische school” (nrs 47, 54, 55, 60). Voorafgaandelijke lectuur is nuttig maar niet noodzakelijk.

Inschrijven

Voorafgaandelijke inschrijving is verplicht.

Je kan onderstaand elektronisch formulier invullen of een mail sturen naar ovds@democratischeschool.org met de vermelding “ik neem deel aan de vormingsdag van 27 juni”. Eventuele vragen kunnen ook via dit kanaal gesteld worden.

We heten alle Ovds-leden van harte welkom op deze vormingsdag.