Enquête onder leerlingen van de derde graad secundair onderwijs

Facebooktwittermail

De uitputting van de fossiele energievoorraden en de verandering van het klimaat: twee uitdagingen waarmee de generaties die nu op de schoolbanken zitten, zeker zullen geconfronteerd worden.

Maar wat weten onze leerlingen op het einde van het leerplichtonderwijs over deze twee cruciale thema’s ?

Om hierop een antwoord te vinden organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) een grote enquête.
Om deze enquête te laten slagen, hebben we de medewerking nodig van honderden leraars en directeurs van het secundair onderwijs.

Schrijf u in om mee te werken

Ovds organiseerde reeds in 2008 een leerlingenenquête rond maatschappelijk relevante kennis. Meerdere vragen van de enquête hadden toen reeds betrekking op energie of klimaatverandering. Zeven jaar later willen we een nieuwe enquête houden, nu geconcentreerd op deze twee thema’s.

Deze enquête is bedoeld voor leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar van het secundair onderwijs, van alle onderwijsnetten en alle onderwijsvormen.

De leerlingen beantwoorden 30 meerkeuzenvragen rond de uitputting van bepaalde energiebronnen en duurzame energie en rond klimaatverandering. Er zijn ook enkele vragen om het sociaal-cultureel profiel van de leerling te kunnen bepalen (de anonimiteit wordt uiteraard gewaarborgd)

Wat verwachten we van een leraar die meewerkt met zijn/haar klas?

– Uw leerlingen beantwoorden de enquête individueel (zonder hulp), onder toezicht van een leraar of een opvoeder op school. Tussen 20 april en 29 mei. Bij voorkeur vullen de leerlingen de enquête on-line in, aan een computer met internetverbinding. Als de leerlingen de enquête op papier invullen, verwachten we dat u de antwoorden achteraf gecodeerd elektronisch doorgeeft. Dit vraagt ongeveer 4 minuten werk per leerling.

– Nadat de leerlingen de enquête hebben ingevuld, vult de leraar een elektronisch formulier in met enkele gegevens over de klas. Dit vergt 2 minuten werk. De leraar vult een dergelijk formulier in voor elke klas die aan de enquête deelneemt.

Wij bezorgen u de juiste antwoorden op de vragen om de inhoud van de enquête eventueel nadien te bespreken in de klas.Om u te bedanken voor uw medewerking zullen we u later ook een statistisch overzicht bezorgen van de antwoorden van uw leerlingen (gemiddelde score per vraag en positionering ten opzichte van de antwoorden van alle deelnemende leerlingen).

Bent u bereid om mee te werken ?

Schrijf u dan nu reeds in. Als u met leerlingen van meerdere scholen wil meewerken, moet u (om technische redenen) een apart inschrijvingsformulier per school invullen

U vindt op de de website enquete2015.skolo.org/nl.html het on-line “inschrijvingsformulier”. U vindt er ook enkele nuttige documenten (voorstelling van de enquête, brief voor directeurs, enz)

Schrijf u hier in