“Het onderwijsdebat” (boekvoorstelling en debat) in Brussel (16 oktober) en Leuven (5 november)

Facebooktwittermail

De geplande hervorming van het secundair onderwijs was één van de zwaarste agendapunten van de uittredende Vlaamse Regering. Het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs dat onder de vorige regering tot stand kwam in juni 2013, was een compromis. In het regeerakkoord van 23 juli 2014 staat hierover één zin: “We voeren het masterplan hervorming secundair onderwijs uit in dialoog met het onderwijsveld”.

In mei 2014 verscheen het boek “Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair broodnodig is”. Het boek is geschreven door 14 wetenschappers van de universiteiten van Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen. Zij willen het debat meer diepgang geven door bevindingen uit onderzoek aan te reiken. Zij pleiten onverbloemd voor een meer doortastende hervorming.

Na de succesvolle voorstellingsavonden in Antwerpen, Hasselt en Gent (in mei 2014) volgen nu avonden in Brussel (donderdag 16 oktober) en Leuven (woensdag 5 november).

Eerst worden de krachtlijnen van het boek voorgesteld door professor Ides Nicaise (coördinator van het boek). Daarna volgt een debat tussen onderwijsspecialisten en met de zaal.

Brussel

Donderdag 16 oktober 19u30

Erasmushogeschool,Campus Dansaert-Bloemenhof, Zespenningenstraat 70

Panel:

Sigrid Van Eepoel (opleidingshoofd Secundair Lerarenopleiding Erasmushogeschool)

Luc De Bruyckere (lector Erasmushogeschool, afdeling Sociaal Werk)

Piet Vandermot (algemeen directeur Scholengroep Sint Goedele)

Erwin De Mulder (directeur Atheneum De Toverfluit Molenbeek)

Romy Aerts (voorziter Ovds)

Gerlinda Swillen (voorzitter Masereelfonds) modereert

Org.: Ovds, Masereelfonds, Boco, Erasmushogeschool, EPO

Leuven

Woensdag 5 november 19u30

K.U.L., Auditorium Jean Monnet, Parkstraat 71

Panel:

Chris Smits (secretaris-generaal VVKSO, Vlaams Verbond Katholiek Secundair Onderwijs)

Danny Pijls (directeur Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Leuven)

Tanja Ceux (opleidingshoofd Secundair Onderwijs Lerarenopleiding KHLeuven)

Raf De Weerdt (algemeen secretaris ACOD-ondewijs)

Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder van het GO!)

Romy Aerts (voorzitter Ovds)

Brigitte Vermeersch (VRT radio) modereert

Org.: Ovds, Masereelfonds, Pedagogische Kring KULeuven, KHLeuven Lerarenopleiding, KULeuven, EPO

Inkom gratis

 

Op de debatavonden is het boek met korting te verkrijgen (20 € ipv 24,9 €)