Tegenlicht (VPRO) over het Fins onderwijs

Facebooktwittermail

Op 12 november 2012 was het tv-programma “Tegenlicht” van de Nederlandse VPRO gewijd aan het Fins onderwijs. Finland werd in de uitzending geprezen als het beste onderwijssysteem in Europa. In het programma werd gefocust op de lerarenopleiding.

Volgende aspecten kwamen aan bod:

  • leraar is een zeer gewaardeerd beroep in Finland
  • bijna alle leerkrachten zijn universitair gevormd
  • de selectie is streng. In de stad Turku dienden zich 1600 kandidaten aan voor 100 plaatsen in de lerarenopleiding. Het toelatingsexamen bestaat uit meerdere onderdelen: een multiple choice over allerlei vakken; een wiskundetoets; een praktijktest om na te gaan of de student kan omgaan met mensen
  • alle leerlingen krijgen dezelfde basisvorming tot 16 jaar (dit aspect wordt verder niet uitgewerkt in het programma)
  • 63% van de jongeren studeren af aan de universiteit (in Nederland: 41%)
  • aan de lerarenopleidingen zijn basisscholen verbonden waar de toekomstige leerkrachten stage lopen.
  • In een klas staan vaak 2 leerkrachten. De tweede leerkracht kan zich bezig houden met leerlingen die bijzondere aandacht vergen (leerachterstand, gedragsprobleem …)
  • Leerkrachten genieten een grote autonomie. Ze worden geacht professionals te zijn (universitair gevormd) en zelf veel beslissingen te nemen. Er bestaat geen centrale inspectie in Finland.

Je kan dit programma herbekijken via

www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1304201

Het onderdeel “Fins onderwijs” start op de tijdslijn op 13′ 40″ en loopt tot 23′ 20″.

Klik hier voor de documentaire “Exit concentratie” (van Luk Dewulf en Inge Wagemakers) die het Fins onderwijs vergelijkt met het Vlaams onderwijs.