Leerkrachten volwassenenonderwijs protesteren tegen uitsluiting van mensen zonder papieren

Facebooktwittermail

Leerkrachten van het volwassenenonderwijs (CVO’s) en de basiseducatie (CBE’s) voerden op 4 september actie op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Zij willen hun onvrede uiten over de uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit het volwassenenonderwijs. Het Onderwijsdecreet XXI stelt sinds vorig schooljaar namelijk een wettig verblijf als voorwaarde voor inschrijving.

Toen verleden jaar bekend geraakte dat de Vlaamse regering een decreet voorbereidde om mensen zonder papieren uit het volwassenenonderwijs te weren, kwam het in een tiental steden tot protestmanifestaties.

Een jaar later nemen de Antwerpse leerkrachten met hun actie op het Sint-Jansplein deze draad weer op. Zij achten het decreet niet alleen in strijd met de grondwet, maar zijn ook van mening dat met deze maatregel de maatschappelijke functie van onderwijs in het gedrang komt. Toegang tot onderwijs is immers een universeel erkend recht juist omdat het mensen weerbaar maakt.

Intussen is de juridische strijd nog niet beslecht. Samenlevingsopbouw Brussel en de Liga voor Mensenrechten, ondersteund door meerdere centra voor volwassenen vorming (CVO’s) en voor basiseducatie (CBE’s), dienden een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof. Eind februari werd dit verzoekschrift neergelegd bij het Hof en gebundeld met dat van de LBC-NVK (bediendenvakbond ACV).

Voor een mooie fotoreportage van de actie op het Sint-Jansplein: website van De Wereld Morgen