Acties tegen uitsluiting mensen zonder papieren uit het volwassenenonderwijs

Facebooktwittermail

Op 27 oktober werd in Brussel, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Oostende, Brugge, Kortrijk, Sint-Truiden, Halle, Sint-Niklaas, Ronse … actie gevoerd tegen het verbod op toegang tot het volwassenenonderwijs voor mensen zonder papieren.

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet keurde het Vlaamse parlement op 22 juni 2011 het Onderwijsdecreet XXI goed. In dit decreet staat een bepaling die het recht op onderwijs van mensen zonder papieren op de helling zet. Voortaan komen mensen pas in aanmerking voor een opleiding in het volwassenenonderwijs indien ze wettig in ons land verblijven. Dit druist regelrecht in tegen art. 26 van de Universele verklaring van de rechten van de mens: IEDEREEN HEEFT RECHT OP ONDERWIJS.

Daarom dienen Samenlevingsopbouw Brussel, de Liga voor de Mensenrechten en LBC verzoekschriften in bij het Grondwettelijk Hof om deze maatregel aan te klagen en te vernietigen.

OP 14 juni werd reeds in vele steden actie gevoerd tegen deze maatregel. Op 27 oktober werden opnieuw acties gevoerd in een tiental steden.

Hieronder enkele reportages:

Mechelen

Onderstaand filmpje kadert in de acties die door CBE Open School Mechelen gevoerd worden tegen de uitsluiting van cursisten die geen bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen. De maatregel maakt van de leerkrachten politieagenten.

Brugge

Lees ook de reportage (met foto’s) van de actie in Brugge

Antwerpen

Lees de reportage van de actie in Antwerpen.

Leuven

Lees de reportage van de actie in Leuven

Kortrijk

[
Lees de blog over de actie in Kortrijk->http://patrickghyselen.wordpress.com/k-town-anytown/nederlands-voor-iedereen/]

[
Reactie van LBC (ACV-Bediendencentrale)
->http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/27/lbc-nvk-volwassenenonderwijs-mee-in-het-verweer-voor-recht-op-onderwijs]