Meervoudige Intelligentie

Facebooktwittermail

Aan enthousiasme geen gebrek in de workshop meervoudige intelligentie (MI) tijdens “Gent anders bekeken” op 7 mei 2011.

Directie en leerkracht van de MI-school ‘De Letterdoos’, ondersteund door 2 mensen van de pedagogische begeleidingsdienst stelden alles in het werk om de deelnemers te overtuigen van de waarde van MI voor het onderwijs.

Men vertrekt van de theorie van Gardner die stelt dat mensen niet over één soort intelligentie beschikken (deze gemeten door de IQ-testen) maar over acht soorten intelligenties: de verbaal-linguïstische, logische-mathematische, visueel-ruimtelijke, muzikaal-ritmische, lichamelijk-kinesthetische, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en naturalistische intelligentie.

In het huidige onderwijs worden vooral de eerste twee intelligenties aangesproken en gewaardeerd. In de MI-school willen ze daar komaf mee maken. Men wil alle intelligenties aanspreken (matchen), verder ontwikkelen (stretchen) en waarderen (vieren). Op die manier worden ook alle kinderen als ‘knap’ aanzien, want elk kind heeft intelligenties die meer ontwikkeld zijn.

Concreet kan je dat op school op verschillende manieren doen. Je kan didactische structuren inbouwen in de lessen, je kan MI-hoeken organiseren en je kan MI-projecten op poten zetten. Als je aan de slag gaat met meervoudige intelligentie, is het ook belangrijk om die intelligenties te evalueren. In de MI-school De Letterdoos hebben ze dan ook een MI-rapport naast het puntenrapport. Dit rapport wordt 4 keer per jaar gemaakt en per keer worden 2 intelligenties geëvalueerd.


Petra Rousseau

Meer weten?

http://www.migent.be

http://www.deletterdoos.be

Kagan, K; Kagan, M.(2006) Meervoudige intelligentie. Het complete MI boek. Vlissingen: Bazalt.

Lees ook:

[
Verslag “Gent anders bekeken” ->1345]

Verslag workshop “Freinet in het secundair onderwijs” [->1347]