Internationaal colloquium 25 jaar Freinetonderwijs in Gent

Facebooktwittermail

Met een colloquium op 20 november 2010 viert het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent 25 jaar Freinetonderwijs in Gent. Gent is in die 25 jaar de ‘freinetstad’ van de wereld geworden met 10 basisscholen (waaronder 1 voor buitengewoon onderwijs) en 2 secundaire scholen (waarvan 1 beroepsschool).

Op 20 mei 2011 is er op het Sint-Pietersplein een groot kinderfeest.
In de freinetscholen staan coöperatief werken, projectwerking, onderzoek, zelfstandigheid, creativiteit, probleemoplossend denken, democratie en burgerzin centraal. De onderzoekende houding van jonge kinderen, hun inventiviteit, hun verbeelding en hun potenties vormen het uitgangspunt tot reflectie over opvoeding en ontwikkeling.

Op het colloquium komen de huidige (onderzoeks)vragen die het Gentse Freinetonderwijs bezig houden aan bod. De recent toegenomen belangstelling voor de freinetpedagogiek wijst erop dat de voortdurende kritische uitwisseling van de praktijk binnen de freinetbeweging ertoe geleid heeft dit soort onderwijs inderdaad “modern” te houden. Hoewel de principes reeds lang ontwikkeld werden en staande blijven, is de uitwerking in de klaspraktijk eigentijds en in voortdurende ontwikkeling.

De vier gastsprekers (waarvan twee internationale gastsprekers) verduidelijken hun standpunten aan de hand van de uitdagingen en de conclusies van 25 jaar

Sprekers (Met simultaanvertaling voor Franse sprekers)

Luc Heyerick is dr. in de psychologie en departementshoofd van Onderwijs en Opvoeding van de stad Gent. Vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst was hij mede-initiatiefnemer van de Gentse freinetscholen die de voorbije 25 jaar ontstaan zijn. Hij is nu nog actief in de Vlaamse en bestuurslid van de Nederlandse freinetbeweging.

Bruno Vanobbergen is sinds juni 2009 de Vlaamse kinderrechtencommissaris. In 2003 behaalde Vanobbergen het diploma van doctor in de pedagogische wetenschappen met het proefschrift “Geen Kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van de leefwereld van kinderen”. Sinds september 2003 is hij assistent aan de vakgroep pedagogiek van de Universiteit Gent. In de periode 2006-2007 was hij docent interculturele pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Cathérine Hurtig-Delattre is coördinator van een Franse RRS (Réseau de Réussite Scolaire) ex- REP (Réseau d’Education Prioritaire). Zij is een actief lid van het ICEM (Institut Coöperatif de l’Ecole Moderne) en van de pedagogische freinetgroep van de Rhône. Binnen het IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) heeft zij ook als docent gewerkt en leerkrachten opgeleid. Als leerkracht is zij actief geweest op een buurtschool te Lyon waar de leerlingen – in meerderheid van ouders met buitenlandse nationaliteiten – heel gedemotiveerd waren, de “goede” leerlingen hadden deze school reeds verlaten. Zij is auteur van het boek “Restaurer le goût d’apprendre” (l’Harmatttan 2004)

Yves Reuter is professor aan de universiteit Charles-de-Gaulle-Lille 3 en directeur van het laboratoire THEODlLE. Hij publiceerde verschillende werken en artikels over het Franse onderwijs en de begrippen en methoden van het pedagogisch onderzoek. Op het colloquium stelt hij zijn onderzoek “Une école Freinet. Fonctionnements et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire” voor.

In de namiddag verzamelen de deelnemers de eerste reacties in de deelgroepen en inventariseren de bijkomende vragen.
De conclusies gaan naar het panel in het slotdebat.

De deelnemers krijgen een brochure waarin de 12 freinetscholen worden voorgesteld.

Na het colloquium ontvangen de deelnemers ook nog een boek over 25 jaar Freinetonderwijs in Gent met de bijdragen en de conclusies van het colloquium.

Programma Colloquium “25 jaar Freinetonderwijs in Gent”

08.30u – 09.30u: Onthaal met koffie en thee

09.30u – 09.45u: Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding Stad Gent, opening

09.45u – 10.30u: Luc Heyerick: Praktijkervaringen uit de Gentse freinetscholen

10.30u – 11.15u : Yves Reuter: Une école Freinet – Fonctionnements et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire

11.15u – 11.45u: Pauze

11.45u – 12.05u: Bruno Vanobbergen: Kinderrechteneducatie en freinetonderwijs

12.05u – 12.50u: Cathérine Hurtig -Delattre: Une expérience de pédagogie Freinet et d’éducation interculturelle avec des enfants de migrants.

12.50u – 14.00u: Lunchpauze

14.00u – 15.00u: Discussiegroepen ter voorbereiding van het panel

15.00u – 15.30u: Koffiepauze

15.30u – 17.00u: Panelgesprek met Yves Reuter, Catherine Hurtig-Delattre, Marcel Thorel, Jeroen Tans en Armand De Meyer

Moderator: Guy Tegenbos, jounalist en debatmoderator.

17.00u – 17.15u: Luc Heyerick: Afsluiting van het colloquium

17.30u – 19.00u: Receptie

Praktisch:

Waar?

Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

Wanneer?

Zaterdag 20 november 2010 vanaf 8u30 tot 19u00

Prijs?

€ 70: Inclusief 3 koffiepauzes, broodjesmaaltijd, receptie, brochure over 25 jaar Freinetonderwijs in Gent en een boek met de bijdragen en conclusies van het colloquium.

€ 40: Inclusief 3 koffiepauzes, broodjesmaaltijd, receptie en brochure over 25 jaar Freinetonderwijs in Gent. Het boek is niet inbegrepen bij dit type inschrijving.

Bevoegde schepen:

De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding

Deelname is pas definitief na storting op rekeningnummer BE94 2900 2856 58 14 voor 1 november 2010. (Gelieve bij de overschrijving volgende mededeling te plaatsen ‘freinetcolloquium + naam’)

Lees ook het [artikel van Bob Paulus over methodescholen

->1229]