Leerachterstand: 15,5 % in lager, 29,4 % in secundair onderwijs

Facebooktwittermail

In het schooljaar 2008-2009 bedroeg de achterstand in het Vlaamse gewone lagere onderwijs 15,6 procent en voor het gewone secundaire onderwijs 29,4 procent.

Er zijn meer jongens met een achterstand dan meisjes.

Vorig schooljaar liepen iets meer leerlingen schoolachterstand op in vergelijking met het schooljaar 2005-2006.

Tussen Belgen en allochtonen gaapt er een als maar grotere kloof. Bij middelbare scholieren met een vreemde nationaliteit zijn er bijna 70% met leerachterstand.

Dat blijkt uit cijfers van het kabinet Onderwijs.