400 leerkrachten en studenten op de “zes uren voor de democratische school”

Facebooktwittermail

De “zes uren voor de democratische school” van zaterdag 17 oktober 2009 waren een grand cru. 400 leerkrachten en studenten (meestal in groep vanuit lerarenopleidingen van hogescholen of universiteit) namen deel aan één of twee van de 32 workshops of educatieve wandelingen. We danken van harte iedereen die bijdroeg tot het groot succes van deze dag: de sprekers in de debatten en workshops en de gidsen van de wandelingen, de moderators, allen die meehielpen aan de verspreiding van de programmafolders of e-mails of collega’s overtuigden deel te nemen, de meer dan 30 medewerkers die (bijna) alles in goede banen leidden, de organisaties die een infostand verzorgden, en last but not least de talrijke deelnemers …

Tijdens het plenair gedeelte – Franstaligen en Vlamingen samen – ’s middags werd het woord gevoerd door Nico Hirtt (stichter van Oproep voor een democratische school) en door professor Ricardo Petrella (UCL). Petrella sprak beeldrijke taal: ons onderwijs vormt zowel leeuwen als gazellen … Hij waarschuwde voor de vermarkting van de samenleving en van het onderwijs die reeds ganse segmenten van de universiteit in haar greep heeft en ook het Secundair onderwijs bedreigt. De school is volgens Ricardo Petrella een plaats waar jongeren leren samenleven.

Nico Hirtt sprak afwisselend in het Nederlands en het Frans (met vertaling op een scherm).

Jean-Pierre Kerckhofs en Romy Aerts, voorzitter van Aped (Appel pour une école démocratique) en Ovds (Oproep voor een democratische school) kondigden drie grote activiteiten van Ovds aan voor 2010:

– Op zaterdag 24 april in Luik en op zaterdag 9 oktober in Gent organiseren we een ontmoetingsdag voor Franstalige en Nederlandstalige leerkrachten met workshops, educatieve wandelingen en excursies.

– In de tweede helft van 2010 (als België voorzitter is van de Europese Unie) organiseren we een studiedag/colloquium rond het Europees onderwijsbeleid “De invloed van de Europese Unie op ons onderwijs en gemeenschappelijke strijd voor democratisering van het onderwijs in Europa”. In de komende weken wordt dit initiatief uitgewerkt en zal de datum vastgelegd worden.

Van een aantal debatten en workshops zullen we op deze website verslagen publiceren. In het volgend nummer van ons tijdschrift “De democratische school” komt een uitgebreide fotoreportage.

Evaluatieformulier

Vele deelnemers vulden een evaluatieformulier in. De reacties van de deelnemers zijn belangrijk om onze toekomstige grote activiteiten beter te organiseren.

Deelnemers die niet de gelegenheid hadden het evaluatieformulier af te geven, vinden hieronder de elektronische versie en kunnen die eventueel zenden naar ovds@democratischeschool.org

Het formulier bevat ook een luik “meewerken met Ovds”. Ook niet-deelnemers kunnen dit gedeelte invullen en ons bezorgen.

Bedankt voor uw medewerking!