De Standaard publiceert “besparingscatalogus” onderwijs

Facebooktwittermail

De voorbije dagen was er reeds veel te doen over de mogelijke besparingspistes van de Vlaamse regering in het onderwijs. Vrijdag 25 september kwam “De Morgen” met het bericht dat overwogen werd om het bruto-loon van het onderwijspersoneel met 1% te verlagen. In een reactie liet minister Smet weten dat deze piste niet ernstig was. Feit is dat Smet eerder aan de onderwijsvakbonden een catalogus met mogelijke besparingsplannen had overhandigd. Op de website van “De Standaard” kon men vanaf vrijdagavond 25 september dit document raadplegen.

Eind augustus heeft minister Smet aan de onderwijsvakbonden gezegd dat er in 2010 36 miljoen euro en in 2011 31 miljoen supplementair (dus 67 miljoen) zou worden bespaard op onderwijs.

In de afgelopen week bleek dit bedrag opgelopen te zijn tot 137 miljoen euro en het is niet zeker of dit het definitieve bedrag is. In de besparingscatalogus staan maatregelen voor een bedrag van bijna 300 miljoen opgesomd.

Wellicht brengt de verklaring van minister-president Peeters in het Vlaams Parlement op 28 september opheldering.

Voor de onderwijsvakbonden komt dan het belangrijkste werk: de leerkrachten informeren en sensibiliseren en mobiliseren opdat de asociale besparingen niet worden doorgevoerd.

Hieronder de besparingscatalogus (in pdf)