Studiedag “Vlamingen? Franstaligen? Samen leven kan je leren ! “

Facebooktwittermail

De organisatie School zonder racisme (SZR) is sinds 20 jaar actief. Meer dan 250 secundaire scholen kregen in de loop der jaren het bordje “school zonder racisme” nadat meer dan 60% van de leerlingen (en de personeelsleden) een oproep tegen racisme en voor intercultureel onderwijs onderetekenden. Op zaterdag 7 maart organiseert School zonder racisme (SZR) / Ecole sans racisme (ESR) in Brussel (aan de ULB) een studiedag onder het motto “Samenleven kun je leren / Vivre ensemble, c’est possible”. De studiedag richt zich tot leerkrachten en studenten lerarenopleiding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de samenwerking over de taalgrens heen.

Een actueel thema dat aansluit op de ontmoetingsdag tussen Franstalige en Vlaamse leerkrachten die Ovds (Oproep voor een democratische dag) op 11 oktober 2008 organiseerde in Charleroi. Daarom ook willen we als Ovds deze studiedag van School zonder racisme warm aanbevelen.

Plaats

Gebouwen van de ULB, Franklin Rooseveltlaan 17, Brussel (onderaan dit artikel kunt u een routebeschrijving downloaden)

Programma

vanaf 9u15: onthaal

9u45 – 10u30 : Inleiding door Anne Morelli (prof. ULB en auteur van meerdere boeken)

“Racisme, een element van het conflict tussen Vlamingen en Franstaligen?”

Iedereen gaat akkoord met het feit dat uitdrukkingen als : “de Joden zijn gierig”, “de Arabieren zijn gewelddadig” of “de Zwarten zijn vuil” racistische uitdrukkingen zijn. Maar is dat ook niet zo wanneer er “de Walen profiteren van de sociale zekerheid” wordt geroepen of “de Vlamingen zijn racisten” ?

10u30 – 11u30 : keuze tussen 2 workshops

1) “De geschiedenis van de Vlaamse immigratie in Wallonïe” met Guido Fonteyn

Guido Fonteyn spreekt over de industriële opgang en neergang van Wallonië en brengt ons het epos van de Vlaamse emigranten in het Zwarte Land. In een niet zo ver verleden vertrokken honderdduizenden uit “arm Vlaanderen” naar de steenkoolmijnen en fabrieken in Wallonië, de bakermat van de industriële revolutie op het Europese vasteland. In 1950 waren nog 85 % van de werklozen in België Vlamingen.
Guido Fonteyn was correspondent in Wallonië voor “De Standaard”, schreef meerdere boeken over Wallonië en publiceert momenteel in “De Morgen”.

2) “Iedereen is in staat een taal te leren”: praktische initiatie in de “veelzijdige intelligentieprofielen” met Dominique Byl

Dominique Byl, die Nederlands doceert aan anderstaligen in het “Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française” te Ukkel en er ook de andere leerkrachten vormt, zal in een praktische workshop de methode voorstellen van de “Multiple Intelligences” van Howard Gardner.

Naast de logicomathematische intelligentie, zijn ook de linguïstische, ruimtelijke, muzikale, motorische, interpersoonlijke en naturalistische intelligenties actief in het menselijk brein en kunnen zij aangewend worden in het vreemdetalenonderricht. In Canada wordt deze methode reeds in verschillende lagere scholen toegepast.

Deze workshop wordt in het Frans gegeven maar zal inspirerend werken voor alle taalcursussen voor jongeren of volwassenen (Engels, Nederlands, Frans moedertaal of tweede taal, Spaans enz.)

11u30 – 13u: keuze tussen 2 workshops:

1) “Trop is te veel”, een interactief spel over vooroordelen tussen Vlamingen en Walen

Voorstelling van een interactief project over vooroordelen tussen Vlamingen en Franstaligen door School Zonder Racisme

2) Ervaringen van uitwisselingen tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen

Diverse scholen zoals KA2 Ring Leuven, CEPES Jodoigne, Methodeschool De Buurt in Gent en de school Saint-François van Couthuin delen hun ervaringen mee op het vlak van uitwisseling met een school of een klas aan de andere kant van de taalgrens. Hier wordt uitleg gegeven over hun concrete aanpak en bruikbare materialen voorgesteld.

13u – 14u : middagpauze

14u – 16u15:

“Taalonderdompeling : een oplossing om de vooroordelen van tafel te vegen?” met Laurence Mettewie

In deze workshop laat Prof. Dr. Laurence Mettewie , professor aan de universiteit van Namen, ons kennis maken met tweetalig onderwijs, ook wel ‘content and language integrated learning’ (CLIL) genoemd. Deze aanpak, die inhoudt dat niet-taalvakken worden onderwezen in een andere taal dan de moedertaal, kan een grote bijdrage leveren aan het versterken van het leren van zowel talen als ook andere vakken.
Door het leren van talen te koppelen aan vakken heeft tweetalig onderwijs ook een positief effect op de houding van jongeren ten opzichte van het leren van talen: “Ook ik kan het!”

In het Vlaams onderwijs bestaan er sinds 2 jaar een tiental proeftuinen met “immersieonderwijs”, in het Franstalig onderwijs werken een honderdtal scholen met “immersion linguistique”.

14u45 – 16u15 : keuze tussen 2 workshops:

1. “Trop is te veel”, een interactief spel over vooroordelen tussen Vlamingen en Walen

Voorstelling van een interactief project over vooroordelen tussen Vlamingen en Franstaligen door School Zonder Racisme

2) Ervaringen van uitwisselingen tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen

Diverse scholen zoals KA2 Ring Leuven, CEPES Jodoigne, Methodeschool De Buurt in Gent en de school Saint-François van Couthuin delen hun ervaringen mee op het vlak van uitwisseling met een school of een klas aan de andere kant van de taalgrens. Hier wordt uitleg gegeven over hun concrete aanpak en bruikbare materialen voorgesteld.

16h15 : afsluiting

Inschrijvingen

Deelname aan de onkosten: 7 Euro

In deze prijs zijn sandwiches (middagmaal) en pedagogisch materiaal inbegrepen.

Inschrijving vooraf (vóór 1 maart) is verplicht:

via [info@schoolzonderracisme.be
->mailto: info@schoolzonderracisme.be]

of tel. 02/511.16.36 (tijdens de kantooruren)

Meer info op www.schoolzonderracisme.be

Organisatie

School Zonder Racisme- Ecole Sans Racisme

Cellebroersstraat 37
1000 Brussel

www.schoolzonderracisme.be

Project gerealiseerd met de steun van het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Hieronder kun je de programmafolder (in pdf) en de routebeschrijving (in Word) van de studiedag van 7 maart downloaden