Hoe betrek je de ouders bij het onderwijs van hun kind? Panelgesprek woensdag 3 oktober, 20u, Vier Winden Basisschool, Molenbeek

Facebooktwittermail

Het Masereelfonds heeft al lang aandacht voor het wel en wee van het (Brusselse) onderwijs. Bij al die voorgaande activiteiten werd er nogal vaak verwezen naar de rol en de verantwoordelijkheid van de ouders. Soms werd hierbij met een vermanende vinger gezwaaid: de ouders zouden zich niet voldoende betrokken voelen. Zo klonk een verwijt aan anderstalige ouders dat ze te weinig inspanning leveren om hun kinderen ook buiten het schoolse milieu in aanraking te brengen met het Nederlands. Of klonk het dat de ouders niet voldoende naar de oudercontacten kwamen, om samen met de leerkrachten eventuele leerproblemen op te volgen.

Die opmerkingen t.a.v. de ouders zijn ook opgepikt door het beleid. Er wordt in de kabinetten nagedacht over maatregelen om de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen wettelijk afdwingbaar te maken, eventueel met sancties bij niet naleving van de afspraken.

Tijd voor een gesprek dus, liefst met betrokkenheid van de ouders zelf, vond het Masereelfonds. Als locatie kiezen ze de Vier Winden Bassisschool in Molenbeek, waarvan het oudercomité in de bloemetjes is gezet geweest omwille van zijn betrokkenheid en engagement.

En daarnaast is gezorgd voor een relevant panel:
Guy Vanhengel (Brussels minister), Geert Schelstraete (adjunct-kabinetschef Frank Vandenbroucke), Lief Vandevoort (Schoolopbouwwerk Brussel), Stijn Soete (oudercomité Vier Winden), Abdelkhalak Chrayah (VOEM-onderwijswerking) verzekerden hun medewerking, en ook uit het gemeenschapsonderwijs zullen ouders aanwezig zijn…

Dit debat heeft plaats op woensdag 3 oktober 2007, om 20u in de lokalen van de Vier Winden Basisschool, Steenweg op Merchtem 9 te 1080 Molenbeek.

Als bijdrage in de onkosten vraagt het Masereelfonds respectievelijk 4 € of 5 €.