Morgen iedereen intellectueel?

Facebooktwittermail

Volgens sommigen evolueren we naar een “kenniseconomie” waar (bijna) allen intellectuelen zullen zijn. In 2012 schreef de Europese Unie in een rapport: “De vraag naar banen voor laaggeschoolden daalt en de industrie van morgen, gebaseerd op kennis, vereist alsmaar hogere opleidingsniveaus. Volgens recente vooruitzichten zou het aantal hooggekwalificeerde jobs met bijna 16 miljoen toenemen, in 10 jaar. Omgekeerd zou het aantal functies dat een laag opleidingsniveau vergt, met ongeveer 12  miljoen dalen”. In 2018 wijst een rapport van CEDEFOP, het statistisch bureau van de EU, op een toenemende polarisatie op de (Europese) arbeidsmarkt. “Men voorziet een steeds groter aantal nieuwe banen aan de top en aan de basis van de competentieladder en een geleidelijke daling van het aantal jobs op middelhoog niveau”.

Spreken deze twee vaststellingen elkaar niet tegen? Is de tewerkstelling voor laaggeschoolden aan het dalen of aan het stijgen? Om de schijnbare tegenstellingen in de rapporten te begrijpen dook Nico Hirtt in de technische bijlagen bij de rapporten. Hij legt uit wat polarisatie op de arbeidsmarkt betekent en welke de gevolgen zijn voor het beleid op het vlak van vorming en onderwijs.

Nico Hirtt

Je kan het volledig artikel Nico Hirtt Morgen iedereen intellectueel downloaden.

Dit artikel verscheen in “De democratische school”, nr. 90, juni 2022.

Een jaarabonnement op ons driemaandelijks tijdschrift kost 15 euro; voor studenten: 7 euro.