10 oktober, Antwerpen, debat “Daalt het niveau?”

Facebooktwittermail

Op maandag 10 oktober om 19u organiseert Ovds in Antwerpen een debatavond:

Daalt het niveau van het onderwijs? Waarom? Wat is er nodig om het niveau te verhogen?

Het debat heeft plaats in de AP-Hogeschool, lerarenopleiding, Aula “Camille Paulus”. (NOO.00.30)

 

Het Vlaamse onderwijs verkeert in een grote crisis. Vlaanderen zakt in snel tempo in meerdere internationale rangschikkingen. Er komen steeds meer alarmerende berichten vanop de werkvloer. Het basiskennisniveau van veel leerlingen voor rekenen, schrijven en lezen gaat erop achteruit”. Zo begint het rapport van de commissie “Beter onderwijs” (15 leraren en academici onder voorzitterschap van Philip Brinckman) die op vraag van de onderwijsminister 58 adviezen formuleerde om het tij te keren.

Nooit voorheen lag het scholingsniveau in ons land zo hoog (60 jaar geleden ging slechts de helft van de jongeren langer dan tot 14 jaar naar school; vandaag volgt meer dan de helft van de 18-jarigen hoger onderwijs …). Spreekt deze vaststelling het uitgangspunt van de commissie “Beter onderwijs” tegen? Betekent het huidig hoger scholingsniveau dat er geen grote hiaten zijn in de kennis van veel jongeren als ze de schoolbanken verlaten?

Over de oorzaken van de daling van het niveau (in sommige domeinen) lopen de meningen uiteen. De schuld van “mei ‘68” (Bart De Wever)? Permanente en ondoordachte vernieuwingsdrang? Overdreven aandacht voor gelijke kansen? Sociaal-constructivisme? Competentiegerichtheid en kennisrelativisme? Relatieve daling van het onderwijsbudget? Polarisatie op de arbeidsmarkt en gevolgen voor het onderwijsbeleid? Gebrek aan focus op studeren bij veel jongeren door afleiding sociale media en studentenjobs?

Aan discussiestof geen gebrek.

We nodigen leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding uit om te discussiëren met ons panel:

  • Patrick Voet, lid van de commissie “Beter onderwijs” (commissie “Brinckman”), master onderwijswetenschappen, onderwijzer Johannesschool Wilrijk
  • Jo Van Den Hauwe, opleidingshoofd kleuter- en lager onderwijs AP-Hogeschool, departement Onderwijs 1 Training
  • Tino Delabie, leraar secundair onderwijs (stedelijk onderwijs Antwerpen), actief in de lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school) en in ACOD onderwijs

Moderator is Stephen Hargreaves, lector-onderzoeker AP-Hogeschool, departement Onderwijs & Training

Plaats

Aula NOO.00.30 “Camille Paulus” van de lerarenopleiding, AP-Hogeschool, Antwerpen, Noorderplaats 2. Ingang langs de Italiëlei (hoek met Noorderplaats)

Trams 1 en 24 stoppen voor de ingang

15 minuten te voet vanuit Centraal Station

Ondergrondse parking van de hogeschool (gratis voor deelnemers debatavond), ingang Ellermansstraat

Datum

Maandag 10 oktober om 19u

Onthaal vanaf 18u30

Toegang is gratis (vrij toegankelijk voor iedereen)

Organisatie:

Lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school), met de medewerking van docenten van de lerarenopleiding.

Bedankt om deze debatavond te helpen bekend maken.

Hier vind je een digitale versie van 10 oktober Debat Antwerpen Daalt het niveau in pdf.